Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vecka 2

Bildspel 3 – Talföljder

Äntligen dags för talmönster. Eleverna var ovana med att arbeta med metoden där vi tittar vad som händer mellan talen. Vi övade på att skriva upp i boken vad som händer mellan talen för att göra talmönstret synligt. När eleverna fastnade och jag gick runt och hjälpte dem hade de oftast inte använt metoden. När vi tillsammans skrev ner ökningen eller minskningen blev det väldigt synligt för eleverna och flera sa direkt ”Aha, nu fattar jag”!

Kluring 1

Första kluringen tillsammans och vi arbetade enligt EPA-metoden. Eleverna fick tänka själva i 5 minuter och arbeta på att visa hur de löst uppgiften. De fick sedan prata i par och sist redovisade vi 2 olika lösningar. Jag frågade eleverna hur mönstret skulle fortsätta.

Några elever hade svårt att komma igång med uppgiften och tyckte det var klurigt och då ställde jag frågan om de kunde sätta ord på hur mönstret börjar. Eleverna kunde då säga ”1 orange 1 vit, 2 oranga 1 vit, 3 oranga och det måste vara 1 vit”. Här tycker jag det är viktigt att bygga upp självförtroendet hos eleverna och då kan de behöva lite extra hjälp.