Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nytt datum: Onsdag 14/10

Trygga talare –
Så ger vi eleverna en verktygslåda för att utveckla färdigheter i muntlig framställning och retorik.

med Pär Sahlin

I den senaste läroplanen betonas momenten tala och lyssna mer än tidigare, och att uttrycka sig muntligt – om så att lägga fram fakta eller argument, presentera idéer eller uttrycka åsikter – är något som bedöms i skolans alla ämnen. Ändå kan undervisning i retorik få en undanskymd plats i skolvardagen och många elever upplever stor vånda när det är dags att tala inför sina klasskamrater.

Hur kan vi stötta elevernas utveckling och skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet? Under eftermiddagen ägnar vi oss åt strategier för systematiskt arbete med retorik. Dessutom: hur tränar vi på aktivt lyssnande? Det handlar om förberedelser, skrivprocessen, struktur, framförande och råd kring frågor och feedback, med konkreta tillvägagångssätt och tips på övningar.

Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom mellanstadiet, som lärare, lärarassistent, utvecklingsledare, skolledare eller inom förvaltning eller är lärarstudent.

Nytt datum: onsdagen den 14 oktober 2020
Tid: 13.30 - 16.30
Macka, tilltugg och dryck finns serverat från 12.00.
Lokal: Natur & Kultur, Karlavägen 31, 114 31 Stockholm
Pris: 745 kr (ex. moms)

Till anmälan!

Boka din plats här

Om föreläsaren:

Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel (se här) och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan. Pär anlitas ofta som föreläsare och han skriver även barn- och ungdomsböcker. Läromedlet Talsuccé åk 6 kom hösten 2019. Talsuccé åk 4 och åk 5 finns till skolstart i augusti 2020.

Talsuccé åk 4–6

Med Talsuccé i klassrummet skapar du förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med sina muntliga presentationer. 

Läs mer