Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vi välkomnar dina synpunkter!

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som verkar för demokrati och tolerans. För oss är det en självklarhet att arbeta med kvalitet på flera plan. Så här jobbar vi för att utveckla och kvalitetssäkra våra läromedel.

Vi har lång erfarenhet av att göra läromedel och våra redaktörer har en gedigen pedagogisk kompetens. Läromedlen tas fram i nära samarbete med våra författare såväl som sakkunniga, lärare, granskare och utprövare för att se till att vi hjälper skolan att uppfylla målen i läroplaner och kursplaner.

Det är särskilt viktigt för oss att göra läromedel som är inkluderande och relevanta för alla i skolan. Du kan läsa mer om detta i vår handlingsplan.

Vi reviderar och utvecklar våra läromedel löpande för att hålla dem moderna och relevanta. Värderingar ändras, och formuleringar och exempel kan behöva anpassas för att vara relevanta och lätta att förstå. I detta arbete är det naturligt att även ha en dialog med läsare och brukare av våra produkter. Hör därför gärna av dig om du har synpunkter, positiva eller negativa, på innehåll, bild eller layout i våra produkter.

Klicka här för att skicka in din synpunkt!

Tack för att du hjälper oss i vårt kvalitetsarbete!