Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

”Omvårdnad 1 är helt anpassat utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i den nya kursplanen”

Klara Ekvall och David Nygren är författare till Omvårdnad 1.

Klara Ekvall. Foto: Sandra Birgersdotter.
David Nygren. Foto: Linda Broström.

Ny kurs i nytt ämne – hur har ni resonerat i arbetet med läromedlet?
Mycket av innehållet i den nya kursen finns i tidigare kurserna ”Vård- och omsorgsarbete 1 och Vård- och omsorgsarbete 2. Som undervisande lärare har vi kunnat använda oss av de erfarenheter vi har fått i undervisningen av de kurserna. Mycket av innehållet i Omvårdnad 1 är precis som de tidigare kurserna inriktat på hur eleven ska arbeta i omvårdnadsarbetet. Vi har därför hela tiden försökt haft i åtanke att förklara hur de teoretiska kunskaperna kan användas i det praktiska omvårdnadsarbetet – helt enkel hur ska eleven använda sig av den teoretiska kunskapen i praktiken.

På vilket sätt är Omvårdnad 1 elevnära?
Läromedlet är elevnära på så sätt att vi hela tiden tänkt på hur eleven ska ha nytta av det som står i texten i sitt praktiska arbete. Det har vi bland annat möjliggjort genom en egen rubrik som kallas ”din roll” där eleven får förklara för sig på vilka sätt den kan använda den teoretiska texten i praktiken. Ytterligare fokus på det praktiska får eleven också genom uppgifter som inriktar sig på det praktiska arbetet som väntar eleven.

Språket i läromedlet också anpassat på ett sätt att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig texten.

Nämn tre anledningar att välja Omvårdnad 1
- Läromedlet är helt och hållet anpassat utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i den nya kursplanen. Mer specifikt innebär det till exempel att uppgifterna i läromedlet är skapade utifrån kunskapskravens olika betygsnivåer. Eleven kommer därför utifrån läromedlet kunna träna sig i att besvara frågor som sedan utgör examinationen utifrån kunskapskraven.

- Läromedlet är skrivet utifrån den pedagogiska tanken ”språkutvecklande arbetssätt”. Det syns till exempel genom att varje kapitel inleds med frågeord som eleven kan använda för att bilda sig en uppfattning om texten. Varje område inleds också med en översikt och centrala begrepp så att eleven kan få en överblick av innehållet redan innan den börjar läsa texten. Ytterligare en del i det pedagogiska tänket är uppgifter som kallas ” Sant eller falskt”. Uppgifterna finns utspridda i varje kapitel och är tänkta att stärka elevens förståelse av texten. Sammantaget blir läromedlet ett språkutvecklande läromedel utan att läraren behöver skapa något eget material.

- Tänket med texterna har hela tiden varit ”hur ska eleven ha så stor användning som möjligt av läromedlet i sin praktiska gärning”? Vi har med andra ord fokuserat på HUR eleven ska använda sig av kunskapen i praktiken. Men för att verkligen bli en välfungerande undersköterska eller vårdbiträde så behöver eleven också veta varför det är så viktigt att ha kunskapen. Läromedlet är därför skrivet på ett sätt som både förklarar hur eleven ska arbeta men också varför det är så viktigt att den gör det. Sammantaget får eleven en förståelse för det praktiska arbetet, eventuella risker och hur de kan undvikas.

Av Isabella Falkowska

Ny kurs i nytt ämne – hur har ni resonerat i arbetet med läromedlet?
Mycket av innehållet i den nya kursen finns i tidigare kurserna ”Vård- och omsorgsarbete 1 och Vård- och omsorgsarbete 2. Som undervisande lärare har vi kunnat använda oss av de erfarenheter vi har fått i undervisningen av de kurserna. Mycket av innehållet i Omvårdnad 1 är precis som de tidigare kurserna inriktat på hur eleven ska arbeta i omvårdnadsarbetet. Vi har därför hela tiden försökt haft i åtanke att förklara hur de teoretiska kunskaperna kan användas i det praktiska omvårdnadsarbetet – helt enkel hur ska eleven använda sig av den teoretiska kunskapen i praktiken.

På vilket sätt är Omvårdnad 1 elevnära?
Läromedlet är elevnära på så sätt att vi hela tiden tänkt på hur eleven ska ha nytta av det som står i texten i sitt praktiska arbete. Det har vi bland annat möjliggjort genom en egen rubrik som kallas ”din roll” där eleven får förklara för sig på vilka sätt den kan använda den teoretiska texten i praktiken. Ytterligare fokus på det praktiska får eleven också genom uppgifter som inriktar sig på det praktiska arbetet som väntar eleven.

Språket i läromedlet också anpassat på ett sätt att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig texten.

Nämn tre anledningar att välja Omvårdnad 1
- Läromedlet är helt och hållet anpassat utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i den nya kursplanen. Mer specifikt innebär det till exempel att uppgifterna i läromedlet är skapade utifrån kunskapskravens olika betygsnivåer. Eleven kommer därför utifrån läromedlet kunna träna sig i att besvara frågor som sedan utgör examinationen utifrån kunskapskraven.

- Läromedlet är skrivet utifrån den pedagogiska tanken ”språkutvecklande arbetssätt”. Det syns till exempel genom att varje kapitel inleds med frågeord som eleven kan använda för att bilda sig en uppfattning om texten. Varje område inleds också med en översikt och centrala begrepp så att eleven kan få en överblick av innehållet redan innan den börjar läsa texten. Ytterligare en del i det pedagogiska tänket är uppgifter som kallas ” Sant eller falskt”. Uppgifterna finns utspridda i varje kapitel och är tänkta att stärka elevens förståelse av texten. Sammantaget blir läromedlet ett språkutvecklande läromedel utan att läraren behöver skapa något eget material.

- Tänket med texterna har hela tiden varit ”hur ska eleven ha så stor användning som möjligt av läromedlet i sin praktiska gärning”? Vi har med andra ord fokuserat på HUR eleven ska använda sig av kunskapen i praktiken. Men för att verkligen bli en välfungerande undersköterska eller vårdbiträde så behöver eleven också veta varför det är så viktigt att ha kunskapen. Läromedlet är därför skrivet på ett sätt som både förklarar hur eleven ska arbeta men också varför det är så viktigt att den gör det. Sammantaget får eleven en förståelse för det praktiska arbetet, eventuella risker och hur de kan undvikas.

Av Isabella Falkowska