Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fördel

Fördel är ett basläromedel för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Läs mer

I Fördel-serien får eleverna möjlighet att utveckla både sitt vardagsspråk och sitt skolspråk. Texterna eleverna möter knyter an till deras tidigare erfarenheter och nya liv i Sverige. Eleverna får arbeta med modelltexter i olika genrer och utveckla sitt eget skrivande. I materialet finns också texter som ger eleverna en introduktion till andra skolämnen. I serien ingår även hörövningar till alla kapitel.

Fördel består av textböcker, övningsböcker, digitalböcker och lärarhandledningar. I serien ingår även arbetsböckerna Fördel Läs och förstå som innehåller åtta specialskrivna berättande texter med läsförståelseuppgifter till.

I Fördel-serien får eleverna möjlighet att utveckla både sitt vardagsspråk och sitt skolspråk. Texterna eleverna möter knyter an till deras tidigare erfarenheter och nya liv i Sverige. Eleverna får arbeta med modelltexter i olika genrer och utveckla sitt eget skrivande. I materialet finns också texter som ger eleverna en introduktion till andra skolämnen. I serien ingår även hörövningar till alla kapitel.

Fördel består av textböcker, övningsböcker, digitalböcker och lärarhandledningar. I serien ingår även arbetsböckerna Fördel Läs och förstå som innehåller åtta specialskrivna berättande texter med läsförståelseuppgifter till.