Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel med programmering för åk 1-3

Robot City - Grundläggande programmering i matematik åk 1-3

Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan de sätter igång med programmering på datorn.

Robot City

Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan de sätter igång med programmering på datorn.

Robot City

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs! Med CodeMonkey kommer eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt lära sig de viktigaste grunderna i programmering.

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs! Med CodeMonkey kommer eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt lära sig de viktigaste grunderna i programmering.

CodeMonkey

Nyhet – Träna på kod

Träna på kod är fyra nya häften i serien träna på matte där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering. Eleverna får:

  • tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
  • skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
  • förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
  • tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

Träna på kod är fyra nya häften i serien träna på matte där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering. Eleverna får:

  • tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod.
  • skriva upprepade mönster som kod, tolka och skriva kod med loopar samt hitta fel i en kod.
  • förstå och använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar.
  • tolka och använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

Singma matematik

Vad finns avseende programmering? I Singma finns programmering som en del av läromedlet från årskurs 2. I böckerna för 2B och 3B finns kapitel som tar upp ämnesinnehållet.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Vad finns avseende programmering? I Singma finns programmering som en del av läromedlet från årskurs 2. I böckerna för 2B och 3B finns kapitel som tar upp ämnesinnehållet.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Pixel matematik

Vad kommer avseende programmering? Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Vad kommer avseende programmering? Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Eldorado

Vad finns avseende programmering? Eldorado kompletteras med nya kapitel om programmering. Till böckerna för 2B och 3B finns de nya kapitlen att hämta som Extramaterial. Som Extramaterial finns även Lärarbokstext till kapitel och tillhörande kopieringsunderlag. I Fokusböckerna finns kapitlen om programmering i de tryckta böckerna.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Eldorado tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får sätta instruktioner i rätt ordningsföljd, följa och ge instruktioner, skriva kod med symboler, hitta buggar samt förkorta kod.

Vad finns avseende programmering? Eldorado kompletteras med nya kapitel om programmering. Till böckerna för 2B och 3B finns de nya kapitlen att hämta som Extramaterial. Som Extramaterial finns även Lärarbokstext till kapitel och tillhörande kopieringsunderlag. I Fokusböckerna finns kapitlen om programmering i de tryckta böckerna.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Eldorado tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får sätta instruktioner i rätt ordningsföljd, följa och ge instruktioner, skriva kod med symboler, hitta buggar samt förkorta kod.