Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel med programmering för åk 7-9

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs! Med CodeMonkey kommer eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt lära sig de viktigaste grunderna i programmering.

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs! Med CodeMonkey kommer eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt lära sig de viktigaste grunderna i programmering.

CodeMonkey

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Hjälper dig som är tekniklärare att komma igång med att programmera elektronik tillsammans med dina elever. Programmera i teknik riktar sig till dig som är lärare i teknik på högstadiet. Det är en handbok för att komma igång med programmering. Boken passar såväl nybörjare i programmering som mer erfarna och författarna är själva lärare med lång erfarenhet av programmering i sin egen teknikundervisning.

Programmera i teknik

Hjälper dig som är tekniklärare att komma igång med att programmera elektronik tillsammans med dina elever. Programmera i teknik riktar sig till dig som är lärare i teknik på högstadiet. Det är en handbok för att komma igång med programmering. Boken passar såväl nybörjare i programmering som mer erfarna och författarna är själva lärare med lång erfarenhet av programmering i sin egen teknikundervisning.

Programmera i teknik

NOKflex Code

Med NOKflex Code får du ett heldigitalt läromedel med inbyggd programmeringsmiljö. Inga förkunskaper behövs. Läromedlet är framtaget för årskurs 7–9 och gymnasiet.

Läs mer

Vektor 7-9

Vad kommer avseende programmering? Vi utgår från programmeringsspråket Python och kommer att komplettera Vektor med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö. (gratis). Vi kommer också att erbjuda en digital produkt där eleverna gör matematikuppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden. (licens/elev) Materialet kommer att läggas till via Mina sidor/Extramaterial som nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev).

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen: Algebra - Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmeringProgrammering i olika programmeringsmiljöer; Problemlösning - Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Vad kommer avseende programmering? Vi utgår från programmeringsspråket Python och kommer att komplettera Vektor med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö. (gratis). Vi kommer också att erbjuda en digital produkt där eleverna gör matematikuppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden. (licens/elev) Materialet kommer att läggas till via Mina sidor/Extramaterial som nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev).

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen: Algebra - Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmeringProgrammering i olika programmeringsmiljöer; Problemlösning - Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

PULS Teknik 7-9

Vad kommer avseende programmering? Vi rekommenderar att komplettera läromedlet med boken ”Programmera i teknik” som innehåller programmeringsprojekt och lärarstöd. Den är anpassad till de nya skrivelserna i det centrala innehållet i kursplanen.

  • Tekniska lösningar - Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar - Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Se föregående svar.

Vad kommer avseende programmering? Vi rekommenderar att komplettera läromedlet med boken ”Programmera i teknik” som innehåller programmeringsprojekt och lärarstöd. Den är anpassad till de nya skrivelserna i det centrala innehållet i kursplanen.

  • Tekniska lösningar - Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar - Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Se föregående svar.

NOKflex 7-9

Vad kommer avseende programmering?  I NOKflex kommer det från och med höstterminen 2018 att ingå en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.

Vad kommer avseende programmering?  I NOKflex kommer det från och med höstterminen 2018 att ingå en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.