Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel med programmering för Gy/Vux

NOKflex Matematik 5000

Vad finns avseende programmering? I NOKflex ingår en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.

Vad finns avseende programmering? I NOKflex ingår en programmeringsmodul kopplad till matematikens olika delområden, NOKflex Code. Modulen är en webbaserad programmeringsmiljö som kan användas oavsett förkunskaper och utgår från programmeringsspråket Python. NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men går även att köpas fristående.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Modulen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen/ämnesplanen.

Summit – grundläggande matematik 1-4

Vad finns/kommer avseende programmering? Summit 2 tar upp stegvisa instruktioner enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Summit 3 och 4 kommer också att innehålla programmering enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Materialet finns/kommer att finnas programmering kopplade till bokens kapitel (i böckerna Summit 2-4) .

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Summit tar upp det centrala innehållet från kursplanerna.

Vad finns/kommer avseende programmering? Summit 2 tar upp stegvisa instruktioner enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Summit 3 och 4 kommer också att innehålla programmering enligt kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå och grundskolan. Materialet finns/kommer att finnas programmering kopplade till bokens kapitel (i böckerna Summit 2-4) .

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Summit tar upp det centrala innehållet från kursplanerna.

Matematik 5000+

Vad finns avseende programmering? Vi utgår från programmeringsspråket Python och kompletterar med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö. Vi erbjuder också en digital produkt där eleverna gör uppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden. Vi har även sett över det tryckta materialet i de berörda kursböckerna och kompletterat med programmering med start i Matematik 5000+ 1c (fler kurser kommer så småningom). Materialet nås via Mina sidor/Extramaterial för nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev). 

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen i de berörda kurserna: Problemlösning ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering”. 

Vad finns avseende programmering? Vi utgår från programmeringsspråket Python och kompletterar med elevmaterial och lärarstöd i nedladdningsbar form, med koppling till bokens kapitel. Eleverna arbetar med uppgifterna i en valfri programmeringsmiljö. Vi erbjuder också en digital produkt där eleverna gör uppgifter i en integrerad programmeringsmiljö, med koppling till matematikens delområden. Vi har även sett över det tryckta materialet i de berörda kursböckerna och kompletterat med programmering med start i Matematik 5000+ 1c (fler kurser kommer så småningom). Materialet nås via Mina sidor/Extramaterial för nedladdningsbara pdf:er (gratis) samt via Mina sidor/Egen produkt (licens/elev). 

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Materialen ovan tar upp det centrala innehållet från kursplanen i de berörda kurserna: Problemlösning ”Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering”.