Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tema Val 2022

Vilka frågor är särskilt viktiga för unga i årets val, och varför? Hur skulle regering och riksdag se ut om just dina elever fick bestämma?

Här får du lektionstips utifrån våra SO-läromedel SOL NOVA och Digilär SO 7–9. Lektionstipsen handlar om allt ifrån rösträttsåldern och riksdagspartierna till valdeltagande och valslogans. Med hjälp av lektionstipsen får eleverna på ett konkret och inspirerande sätt kunskaper om valet och Sveriges politiska system.

Vilka frågor är särskilt viktiga för unga i årets val, och varför? Hur skulle regering och riksdag se ut om just dina elever fick bestämma?

Här får du lektionstips utifrån våra SO-läromedel SOL NOVA och Digilär SO 7–9. Lektionstipsen handlar om allt ifrån rösträttsåldern och riksdagspartierna till valdeltagande och valslogans. Med hjälp av lektionstipsen får eleverna på ett konkret och inspirerande sätt kunskaper om valet och Sveriges politiska system.

LEKTIONSTIPS

LEKTIONSTIPS

Kahoot – Kan du årets valslogans?

Ett quiz där eleverna ska koppla ihop valslogans med rätt parti.

Borde 16-åringar få rösta i riksdagsvalet?

En lektionsaktivitet hämtad ur Digilär SO 7-9 där eleverna får fundera över fördelar och nackdelar med att sänka rösträttsåldern och identifiera argument som stöder elevernas egna åsikter i frågan. För att göra aktiviteten digitalt i Digilär SO behöver du logga in. Du kan prova gratis i 30 dagar.

Genomför ett riksdagsval i klassen

En övning hämtad ur Digilär SO 7–9 där eleverna får planera, genomföra och sammanställa resultatet av ett riksdagsval i klassen. 

Vad står de svenska politiska partierna för?

Låt eleverna läsa en text från SOL NOVA Samhälle 8 om de största politiska vänster-högerskalan och GAL-TAN-skalan. Därefter kan eleverna arbeta med uppgifterna som hör till. Passa på att använda de digitala övningarna som finns i det kostnadsfria extramaterialet (kräver inloggning). 

Vilka röstar?

Låt eleverna arbeta med statistik från det senaste riksdagsvalet som visar valdeltagandet utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Uppgifter som hör till statistiken uppmärksammar skilda röstningsmönster. Testa även de digitala övningarna om val i Sverige i det kostnadsfria extramaterialet (kräver inloggning). Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8.

Vilken typ av regering får vi efter valet?

Här får eleverna läsa om olika typer av regeringar, såsom majoritetsregering, minoritetsregering och koalitionsregering. Eleverna får även fundera på hur lätt eller svårt det är att fatta beslut beroende på hur regeringen ser ur. Passa även på att arbeta med det digitala extramaterialet för att befästa kunskaperna. Hämtat ur SOL NOVA Samhälle 8.

OM LÄROMEDLEN 

OM LÄROMEDLEN 

SOL NOVA Samhälle

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Läs mer

Vad finns det för innehåll kopplat till valet i SOL NOVA Samhälle?

I SOL NOVA Samhälle 8 kan eleverna läsa om olika politiska system, politik och ideologier. De kan också få kunskaper om Sveriges statsskick och valsystem.

Digilär SO 7-9

Digilär SO 7-9 innehåller fyra heldigitala läromedel som alla följer Lgr22: Digilär Samhällskunskap, Digilär Historia, Digilär Geografi och Digilär Religion.

Prova gratis – kom igång direkt!
Läs mer

Vad finns det för innehåll kopplat till valet i Digilär SO?

I Digilär SO 7–9 finns arbetsområdet Beslutsfattande och politiska idéer, som tar upp bland annat partier, riksdag, regering och ideologier. Många lärare sammankopplar den delen av undervisningen till valåret. I arbetsområdet finns det filmer, självrättande övningar, texter och begreppsordlistor.