Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara svenskan

Klara svenskan är ett gediget komplement till den läslära som dina elever arbetar med för tillfället. Med Klara svenskan får du ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga i sin läsning, sitt skrivande och samtalande runt olika texttyper.

Arbetet i Klara svenskan utgår ifrån cirkelmodellens fyra faser, där du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna ges utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Klara svenskan – tillsammans blir vi självständiga!

Klara svenskan

Vad är Klara svenskan och hur arbetar man enligt cirkelmodellen? Emma Frey-Skött, Natur & Kultur, och författarna Pär Sahlin och Sara Rådling berättar!
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Beställ utvärderingsexemplar!

Vill du kika närmare på Klara svenskan, beställ ditt utvärderingsexemplar via formuläret!

Vill du kika närmare på Klara svenskan, beställ ditt utvärderingsexemplar via formuläret!

Vill du veta mer om cirkelmodellen och hur man arbetar med den? Beställ eller ladda ned Lärarens guide till cirkelmodellen här!

Vill du veta mer om cirkelmodellen och hur man arbetar med den? Beställ eller ladda ned Lärarens guide till cirkelmodellen här!