Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarklappar

Här har vi samlat de bästa julklappstipsen till alla lärare!

Till dig som behöver arbeta mer med läsförståelse i klassen:

På, mellan och bortom raderna är en lärarhandledning för arbete med läsförståelse utifrån skönlitteratur. Den finns för åk 1-3 samt åk 4-6.

Reading Power ger dig hjälp med att lägga upp din undervisning i läsförståelse så att eleverna blir aktiva och tänkande läsare. Innehåller en rad lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter. Kan användas både på låg-, mellan- och även högstadiet.

Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod. För åk 4-5 och förberedelseklass.

Kopieringsunderlaget till Läshoppet innehåller arbetsblad och läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte! Kapitelböckerna i serien passar utmärkt att använda vid lästräning eller som läsläxa. 

På, mellan och bortom raderna är en lärarhandledning för arbete med läsförståelse utifrån skönlitteratur. Den finns för åk 1-3 samt åk 4-6.

Reading Power ger dig hjälp med att lägga upp din undervisning i läsförståelse så att eleverna blir aktiva och tänkande läsare. Innehåller en rad lektioner som tillsammans skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter. Kan användas både på låg-, mellan- och även högstadiet.

Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod. För åk 4-5 och förberedelseklass.

Kopieringsunderlaget till Läshoppet innehåller arbetsblad och läsförståelsefrågor - allt material samlat i ett häfte! Kapitelböckerna i serien passar utmärkt att använda vid lästräning eller som läsläxa. 

Till dig som vill fylla på med skönlitteratur på olika nivåer till klassrumsbiblioteket:

ABC-klubben Läs mer består av fristående berättelser om barnen i ABC-klubben. Böckerna är inbundna i hårdband och säljs styckevis.

Läshoppet är böcker för den första läsningen som främjar en god läsutveckling. Böckerna i nivå 1-4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor finns att hämta gratis under Mina sidor på nok.se. Kapitelböckerna passar för den läsare som är redo att gå vidare från böckerna på nivå 4 och som befinner sig på steg 6-7 i dimensionen Flyt i läsning.

Klara svenskans pocketböcker finns för åk 4-6. Till böckerna finns på, mellan- och bortomfrågor för alla kapitel. Böckerna finns även i en lättlästversion.  

Skills Read More! är en serie skönlitterära böcker på engelska för mellanstadiet. De är fulla av fantasi och humor och skapar läslust. Böckerna bygger vidare på berättelserna och karaktärerna som eleverna möter i läromedlet Skills men de kan läsas helt fristående.

ABC-klubben Läs mer består av fristående berättelser om barnen i ABC-klubben. Böckerna är inbundna i hårdband och säljs styckevis.

Läshoppet är böcker för den första läsningen som främjar en god läsutveckling. Böckerna i nivå 1-4 består av paket med fyra böcker om 16 sidor vardera. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor finns att hämta gratis under Mina sidor på nok.se. Kapitelböckerna passar för den läsare som är redo att gå vidare från böckerna på nivå 4 och som befinner sig på steg 6-7 i dimensionen Flyt i läsning.

Klara svenskans pocketböcker finns för åk 4-6. Till böckerna finns på, mellan- och bortomfrågor för alla kapitel. Böckerna finns även i en lättlästversion.  

Skills Read More! är en serie skönlitterära böcker på engelska för mellanstadiet. De är fulla av fantasi och humor och skapar läslust. Böckerna bygger vidare på berättelserna och karaktärerna som eleverna möter i läromedlet Skills men de kan läsas helt fristående.

Till dig som behöver extra utmaningar i matematik för några elever i klassen:

Lärare gör Problemlösning ger dig som lärare bra problemuppgifter till alla i klassen. Med hjälp av det här materialet får du på ett enkelt och lekfullt sätt in mer problemlösning i din undervisning, både i mindre grupper och i helklass. Passar i åk 1-3.

Pixel Problemlösning för åk 4-6 innehåller kopieringsunderlag som stimulerar och utvecklar alla delar av de matematiska kompetenserna. Till varje elevproblem finns en lärarsida med undervisningsstöd.

MatteUtmaning för åk 4-6 är fristående böcker där hittar eleverna varierande uppgifter med problemlösning, logiskt tänkande och taluppfattning men även historik kring hur man räknade förr, aktiviteter med undersökningar samt smart huvudräkning.

Lärare gör Problemlösning ger dig som lärare bra problemuppgifter till alla i klassen. Med hjälp av det här materialet får du på ett enkelt och lekfullt sätt in mer problemlösning i din undervisning, både i mindre grupper och i helklass. Passar i åk 1-3.

Pixel Problemlösning för åk 4-6 innehåller kopieringsunderlag som stimulerar och utvecklar alla delar av de matematiska kompetenserna. Till varje elevproblem finns en lärarsida med undervisningsstöd.

MatteUtmaning för åk 4-6 är fristående böcker där hittar eleverna varierande uppgifter med problemlösning, logiskt tänkande och taluppfattning men även historik kring hur man räknade förr, aktiviteter med undersökningar samt smart huvudräkning.

Till dig som har letat i evigheter efter färdighetsträning av baskunskaper i matematik:

Träna på är en serie fristående häften i matematik för åk 1-3 och 4-6 med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Träna på är en serie fristående häften i matematik för åk 1-3 och 4-6 med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning, de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara.

Till dig som brinner för geografi och historia:

Geografens testamente är en läsebok som kan bidra till att väcka elevernas nyfikenhet, inspirera och fördjupa deras kunskaper inom geografiämnet. Till läseboken finns en lärarhandledning med konkreta tips om hur man kan arbeta med boken.

Fältstudier i geografi innehåller konkreta övningar att utföra i närmiljön. "Varför ser det ut så här på just den här platsen?" Låt din elever få svar på frågan med hjälp av fältstudier i geografi. Släpps i februari.

Hitta historien är en bok med samtalsbilder där ni får följa med på en upptäcktsresa genom historien. Eleverna får följa en och samma plats från istid till samtid.

Geografens testamente är en läsebok som kan bidra till att väcka elevernas nyfikenhet, inspirera och fördjupa deras kunskaper inom geografiämnet. Till läseboken finns en lärarhandledning med konkreta tips om hur man kan arbeta med boken.

Fältstudier i geografi innehåller konkreta övningar att utföra i närmiljön. "Varför ser det ut så här på just den här platsen?" Låt din elever få svar på frågan med hjälp av fältstudier i geografi. Släpps i februari.

Hitta historien är en bok med samtalsbilder där ni får följa med på en upptäcktsresa genom historien. Eleverna får följa en och samma plats från istid till samtid.

Till dig som undervisar elever i sva:

Hur organiserar vi sva-undervisningen? Vilka elever ska läsa sva? Hur bedömer vi vilka elever som har behov av sva-undervisning? Svaren finns att läsa i dessa böcker:

Svenska som andraspråk är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan. Den är skriven av Anna Kaya.

Bygga svenska är ett stöd i arbetet för att göra Bygga svenska, Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända, till en resurs i arbetet med flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Den är skriven av Emma Brusewitz, Amanda Kipriyanova och Erica Eklöf.

Material att använda i klassrummet:

Fördel Start ger nyanlända elever möjlighet att bygga upp basordförrådet på svenska, både på egen hand och i interaktion med lärare och klasskamrater.

Läsloket är arbetsböcker i svenska som andraspråk åk 1–6. Böckerna för åk 1–3  är indelade i fem stationer och på varje station finns två böcker. Stationernas nivåer är framtagna utifrån stegen i avsnittet läsa i Bygga svenska, bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3.  Åk 4–6 har fem stationer där det på varje station finns en bok. Språknivån i böckerna bygger delvis på de fem stegen i läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Sva-lådan Tala innehåller övningar som bygger upp elevernas ordförråd och utvecklar den muntliga förmågan. Perfekta att använda vid uppstart av en lektion, som pausuppgift, som avslutning på en lektion eller som extrauppgift. Och inte minst viktigt – eleverna gillar övningarna!

Hur organiserar vi sva-undervisningen? Vilka elever ska läsa sva? Hur bedömer vi vilka elever som har behov av sva-undervisning? Svaren finns att läsa i dessa böcker:

Svenska som andraspråk är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan. Den är skriven av Anna Kaya.

Bygga svenska är ett stöd i arbetet för att göra Bygga svenska, Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända, till en resurs i arbetet med flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Den är skriven av Emma Brusewitz, Amanda Kipriyanova och Erica Eklöf.

Material att använda i klassrummet:

Fördel Start ger nyanlända elever möjlighet att bygga upp basordförrådet på svenska, både på egen hand och i interaktion med lärare och klasskamrater.

Läsloket är arbetsböcker i svenska som andraspråk åk 1–6. Böckerna för åk 1–3  är indelade i fem stationer och på varje station finns två böcker. Stationernas nivåer är framtagna utifrån stegen i avsnittet läsa i Bygga svenska, bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3.  Åk 4–6 har fem stationer där det på varje station finns en bok. Språknivån i böckerna bygger delvis på de fem stegen i läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Sva-lådan Tala innehåller övningar som bygger upp elevernas ordförråd och utvecklar den muntliga förmågan. Perfekta att använda vid uppstart av en lektion, som pausuppgift, som avslutning på en lektion eller som extrauppgift. Och inte minst viktigt – eleverna gillar övningarna!

Till dig som vill få dina elever att utveckla sin muntliga förmåga :

Interaktionskort i engelska är askar med samtalskort som utvecklar elevernas muntliga förmåga. Det finns en ask för åk 4–5 och en för åk 6. Varje ask innehåller 90 samtalskort och 10 kort med lärarhandledning.

Kortasken Pictogloss innehåller tydliga bildserier som sätter igång fantasin och har aktiviteter för alla språk och nivåer. Passar för SFI, åk 7-9 och gymnasiet.

Interaktionskort i moderna språk ger eleverna viktig träning i att samtala på målspråket – i spanska, tyska och franska. För åk 6-9.

Interaktionskort i engelska är askar med samtalskort som utvecklar elevernas muntliga förmåga. Det finns en ask för åk 4–5 och en för åk 6. Varje ask innehåller 90 samtalskort och 10 kort med lärarhandledning.

Kortasken Pictogloss innehåller tydliga bildserier som sätter igång fantasin och har aktiviteter för alla språk och nivåer. Passar för SFI, åk 7-9 och gymnasiet.

Interaktionskort i moderna språk ger eleverna viktig träning i att samtala på målspråket – i spanska, tyska och franska. För åk 6-9.