Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inspirationskväll för språklärare

Välkommen på fortbildning i Moderna språk! Kom och drick bubbel, ta del av intressanta föreläsningar och kika på våra nya språkläromedel.

OBS! Det är nu endast ett fåtal platser kvar.  När maxantalet nåtts kan du fortfarande anmäla dig via formuläret men hamnar på en reservlista. 

Var: Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
När: 22 mars 2023 kl. 16.30 till ca 19.00
Bra att veta: Kostnadsfritt. Begränsat antal platser, först till kvarn. Vi bjuder på bubbel, enklare mat och chans att vinna ett fint bokpaket. Föreläsningarna riktar sig till språklärare på högstadiet och gymnasiet.

Anmäl dig här:

Program

16.30 Bubbel och tilltugg innan kvällens program startar

17.00 Birgitta Hellqvist: Hur maximerar vi målspråket i klassrummet?
Elevers och lärares användning av målspråket i klassrummet ger undervisningen legitimitet och mening: frågan "Varför gör vi det här?" behöver nästan inte besvaras. Ändå är det ibland svårt för lärarna att själva kommunicera på målspråket och att få eleverna att tala. En förklaring tror vi är att eleverna tror att de måste kunna böja verb och klara av en specifik ordföljd för att (så småningom) kunna använda språket ”på riktigt”. I Målspråket i klassrummet – en handbok för lärare i moderna språk diskuteras de argument som krävs för att övertyga eleverna om meningen med att använda målspråket som kommunikationsspråk. Vi tar också upp didaktiska resurser, strategier och konkreta verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket i klassrummet

Föreläsare: Birgitta Hellqvist, lärarutbildare vid Uppsala universitet och en av författarna till Målspråket i klassrummet.


17.45 Maria Håkansson Ramberg: Bättre bedömning av språk
Ett vanligt dilemma i klassrummet kan vara att elever och lärare inte alltid är överens om vad som ska läras in och bedömas. För att kunna uttala oss om inlärares språkliga kompetens är det dessutom av stor betydelse att bedömningarna är giltiga och tillförlitliga. Hur kan vi som lärare tydliggöra lärandemål för att eleverna ska förstå vilka intentioner som ligger till grund för lärandet och därefter utforma lärande- och bedömningsaktiviteter i linje med dessa? Hur kan vi främja validitet och reliabilitet vid bedömning av språklig kompetens? Föreläsningen ger konkreta exempel för undervisning och bedömning i språk.

Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg, fil. dr i tyska och utbildad språklärare, ger konkreta exempel för undervisning och bedömning i språk.

18.30 Bokutlottning och läromedelsutställning
Vi lottar ut böcker ur förlagets allmänutgivning. Därefter avslut med mingel och en gåva att ta med hem.

16.30 Bubbel och tilltugg innan kvällens program startar

17.00 Birgitta Hellqvist: Hur maximerar vi målspråket i klassrummet?
Elevers och lärares användning av målspråket i klassrummet ger undervisningen legitimitet och mening: frågan "Varför gör vi det här?" behöver nästan inte besvaras. Ändå är det ibland svårt för lärarna att själva kommunicera på målspråket och att få eleverna att tala. En förklaring tror vi är att eleverna tror att de måste kunna böja verb och klara av en specifik ordföljd för att (så småningom) kunna använda språket ”på riktigt”. I Målspråket i klassrummet – en handbok för lärare i moderna språk diskuteras de argument som krävs för att övertyga eleverna om meningen med att använda målspråket som kommunikationsspråk. Vi tar också upp didaktiska resurser, strategier och konkreta verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket i klassrummet

Föreläsare: Birgitta Hellqvist, lärarutbildare vid Uppsala universitet och en av författarna till Målspråket i klassrummet.


17.45 Maria Håkansson Ramberg: Bättre bedömning av språk
Ett vanligt dilemma i klassrummet kan vara att elever och lärare inte alltid är överens om vad som ska läras in och bedömas. För att kunna uttala oss om inlärares språkliga kompetens är det dessutom av stor betydelse att bedömningarna är giltiga och tillförlitliga. Hur kan vi som lärare tydliggöra lärandemål för att eleverna ska förstå vilka intentioner som ligger till grund för lärandet och därefter utforma lärande- och bedömningsaktiviteter i linje med dessa? Hur kan vi främja validitet och reliabilitet vid bedömning av språklig kompetens? Föreläsningen ger konkreta exempel för undervisning och bedömning i språk.

Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg, fil. dr i tyska och utbildad språklärare, ger konkreta exempel för undervisning och bedömning i språk.

18.30 Bokutlottning och läromedelsutställning
Vi lottar ut böcker ur förlagets allmänutgivning. Därefter avslut med mingel och en gåva att ta med hem.

Moderna språk

Här hittar du alla Natur & Kulturs läromedel i moderna språk.
Utforska Moderna språk