Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Varm välkommen till en spännande eftermiddag med föreläsning (och praktisk övning) som bygger på boken Fältstudier i geografi.

När och var?
Onsdag 6/4, drop-in från 15.00, föreläsningen startar 15.30. Plats: Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm.

För vem?
Föreläsningen vänder sig främst till dig i åk 4-6 som undervisar i geografi.
 
Föreläsare
Anders Fridfeldt, universitetsadjunkt i naturgeografi, lärarutbildare och tidigare ansvarig för geografiprogrammet vid Stockholms universitet samt kursutvecklare vid Skolverket.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fältstudier i geografi – teori och praktik!
Geografiämnets kärna, att försöka förstå hur hela jordytan fysiskt och rumsligt är ordnad med grundfrågorna ”vad finns var, och varför just där?”, förutsätter en kombination av ämnets teori och praktik. Att förstå sitt närområde och jämföra det med andra platser ger i förlängningen förståelse för andra platser och olika levnadsvillkor på jorden. Under den här eftermiddagen får du ta del av både teori och praktik!

Program
15.00 Drop-in: vi bjuder på kaffe/te och en smörgås

FÖRELÄSNING
15.30 – 16.30 (inkl 15 min frågestund)
Geografi - vad i hela världen är det egentligen?
Jo, världens och framtidens ämne!

  • Vad är geografiämnets kärna och hur det kommer till uttryck i vardagslivet, yrkeslivet, samhällsplanering, forskning?
  • Men ämnet i skolan då? Om kursplanens intentioner, ämnets mål och val av centralt innehåll. Vad och varför dessa mål och innehåll, vad är syftet och i vad ligger progressionen?
  • Geografi som ett "göra-ämne" - "Doing Geography, instead of Studying Geography”. Koppling mellan ämnets teori och ämnets olika praktiker, inte minst betydelsen av fältstudier.

Anders Fridfeldt, föreläsare och författare till Fältstudier i geografi, berättar också om hur boken är strukturerad och organiserad samt hur du kan använda den i din undervisning. 

16.35 – 17.35 (ca)
Humlegården – vad i hela världen är det egentligen?
Vi tar på oss våra geografiska glasögon!


Vi beger oss ut och gör en fältstudie i närområdet, här mitt i staden: Humlegården!

Hur kan vi läsa landskapet i Humlegården med de geografiska glasögonen på; att söka förstå Humlegården som geografisk plats genom att tillämpa kärnfrågorna vad, var och varför just där...? Om kopplingar mellan natur, kultur och samhällsutveckling över tid. Humlegården som resurs, problem, risk...? Hur kan Humlegården kopplas till samhällets mål om hållbar utveckling?

Varm välkommen till en spännande eftermiddag med föreläsning (och praktisk övning) som bygger på boken Fältstudier i geografi.

När och var?
Onsdag 6/4, drop-in från 15.00, föreläsningen startar 15.30. Plats: Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm.

För vem?
Föreläsningen vänder sig främst till dig i åk 4-6 som undervisar i geografi.
 
Föreläsare
Anders Fridfeldt, universitetsadjunkt i naturgeografi, lärarutbildare och tidigare ansvarig för geografiprogrammet vid Stockholms universitet samt kursutvecklare vid Skolverket.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fältstudier i geografi – teori och praktik!
Geografiämnets kärna, att försöka förstå hur hela jordytan fysiskt och rumsligt är ordnad med grundfrågorna ”vad finns var, och varför just där?”, förutsätter en kombination av ämnets teori och praktik. Att förstå sitt närområde och jämföra det med andra platser ger i förlängningen förståelse för andra platser och olika levnadsvillkor på jorden. Under den här eftermiddagen får du ta del av både teori och praktik!

Program
15.00 Drop-in: vi bjuder på kaffe/te och en smörgås

FÖRELÄSNING
15.30 – 16.30 (inkl 15 min frågestund)
Geografi - vad i hela världen är det egentligen?
Jo, världens och framtidens ämne!

  • Vad är geografiämnets kärna och hur det kommer till uttryck i vardagslivet, yrkeslivet, samhällsplanering, forskning?
  • Men ämnet i skolan då? Om kursplanens intentioner, ämnets mål och val av centralt innehåll. Vad och varför dessa mål och innehåll, vad är syftet och i vad ligger progressionen?
  • Geografi som ett "göra-ämne" - "Doing Geography, instead of Studying Geography”. Koppling mellan ämnets teori och ämnets olika praktiker, inte minst betydelsen av fältstudier.

Anders Fridfeldt, föreläsare och författare till Fältstudier i geografi, berättar också om hur boken är strukturerad och organiserad samt hur du kan använda den i din undervisning. 

16.35 – 17.35 (ca)
Humlegården – vad i hela världen är det egentligen?
Vi tar på oss våra geografiska glasögon!


Vi beger oss ut och gör en fältstudie i närområdet, här mitt i staden: Humlegården!

Hur kan vi läsa landskapet i Humlegården med de geografiska glasögonen på; att söka förstå Humlegården som geografisk plats genom att tillämpa kärnfrågorna vad, var och varför just där...? Om kopplingar mellan natur, kultur och samhällsutveckling över tid. Humlegården som resurs, problem, risk...? Hur kan Humlegården kopplas till samhällets mål om hållbar utveckling?