Programmering

Att lära sig programmera är viktigt både för arbetet i skolan och för framtiden. Här finns spännade läromedel som lär ut grunderna i programmering.

CodeMonkey

Ett enkelt digitalt lärverktyg för att lära sig de enklaste och viktigaste grunderna i programmering. På ett lustfyllt sätt går ditt barn från nybörjarnivå till att utveckla egna spel. Passar från 9 till 15 år. 

Prova de första trettio övningarna här

CodeMonkey (1 st) CodeMonkey (1 st)
CodeMonkey
Med CodeMonkey lär sig eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt de viktigaste grunderna i programmering. Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning, planering och matematisk tänkande. Läs mer

NOKflex Code

NOKflex Code är ett nytt läromedel i programmering i matematik, speciellt framtaget för årskurs 7-9 och gymnasiet.

NOKflex Code NOKflex Code
NOKflex Code
Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering.  Läs mer