Träna inför provet 9–12 år

Slå upp - grammatik och stavning

Kunskap om grammatik och stavning skapar förståelse för språket. I Slå upp finns tydliga och förklaringar med bilder, till exempel för hur ord med ng-ljudet ska stavas och hur verb böjs i olika tempus.

Slå upp grammatik och stavning åk 1-3 Slå upp grammatik och stavning åk 1-3
Slå upp grammatik och stavning åk 1-3
Kunskap om grammatik och stavning skapar förståelse för hur svenska språket är uppbyggt. I Slå upp finner du konkreta och visuella förklaringar, till exempel hur ord med ng-ljudet ska stavas och hur… Läs mer
Slå upp grammatik och stavning åk 4-6 Slå upp grammatik och stavning åk 4-6
Slå upp grammatik och stavning åk 4-6
Kunskap om grammatik och stavning skapar förståelse för hur svenska språket är uppbyggt. I Slå upp finner du konkreta och visuella förklaringar, till exempel hur man använder… Läs mer

Viktiga ord i svenska, matematik och no/so

Att förstå viktiga ord och begrepp är viktigt för att kunna bygga kunskap. I de här uppslagsböckerna förklaras ord och begrepp inom svenska, matematik och no/so på ett enkelt sätt. Dessutom finns fyra praktiska arbetshäften till varje ämne.

Viktiga ord i svenska Viktiga ord i svenska
Viktiga ord i svenska
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur
Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler
Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Stavning Viktiga ord i svenska Öva Stavning
Viktiga ord i svenska Öva Stavning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Språklära Viktiga ord i svenska Öva Språklära
Viktiga ord i svenska Öva Språklära
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Geometri Viktiga ord i matematik Öva Geometri
Viktiga ord i matematik Öva Geometri
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning
Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning
Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra
Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i no och so Viktiga ord i no och so
Viktiga ord i no och so
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i no och so innehåller viktiga begrepp inom ämnena no och so. Läs mer