Jobb och samhälle

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Är du ny i Sverige? Här får du information om det svenska samhället och naturen samtidigt som du ävar din svenska! Boken tar upp områdena kroppen, världen, Sverige, historia och religion tillsammans med praktiska språkövningar på nekel nivå.

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Omvärldskunskap på mycket lätt svenska
Med Omvärldskunskap på mycket lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena. Boken passar för sva-undervisning i grundskolans… Läs mer

Rivstart yrkesliv

En bok speciellt skriven för dig som vill lära dig fungerande svenska på jobbet! På lätt svenska förklaras hur det är att jobba i Sverige. Vilka regler och koder gäller?

Rivstart Yrkesliv Rivstart Yrkesliv
Rivstart Yrkesliv
Rivstart Yrkesliv är ett läromedel speciellt skriven för dig som vill lära dig fungerande svenska på jobbet! Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Passar för Sfi studieväg 3/ Nybörjare med… Läs mer

Yrkessvenska i barnomsorgen

Har du läst svenska som andraspråk och ska praktisera eller börja jobba inom barnomsorgen? Förbered dig med yrkessvenska.

Yrkessvenska i barnomsorgen Yrkessvenska i barnomsorgen
Yrkessvenska i barnomsorgen
Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta  ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och… Läs mer

Yrkessvenska i vård och omsorg

Har du läst svenska som andraspråk och ska praktisera eller börja jobba inom barnomsorgen? Förbered dig med yrkessvenska.

Yrkessvenska i vård och omsorg Yrkessvenska i vård och omsorg
Yrkessvenska i vård och omsorg
Boken kan användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser vård-, och omsorgsprogrammet och vårdbiträdesutbildningen. Läs mer

Viktiga ord i svenska, matematik och no/so

Att behärska viktiga ord och begrepp är viktigt för att förstå sammanhang och bygga kunskap. I de här uppslagsböckerna förklaras ord och begrepp inom svenska, matematik och NO/SO på ett enkelt sätt. Dessutom finns fyra träningshäften till varje ämne.

Viktiga ord i svenska Viktiga ord i svenska
Viktiga ord i svenska
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Språklära Viktiga ord i svenska Öva Språklära
Viktiga ord i svenska Öva Språklära
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur
Viktiga ord i svenska Öva Läsning och litteratur
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler
Viktiga ord i svenska Öva Ordkunskap, skrivning och skrivregler
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i svenska Öva Stavning Viktiga ord i svenska Öva Stavning
Viktiga ord i svenska Öva Stavning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. Till boken finns fyra arbetshäften. Läs mer
Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik
Viktiga ord i matematik
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Geometri Viktiga ord i matematik Öva Geometri
Viktiga ord i matematik Öva Geometri
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning
Viktiga ord i matematik Öva Mått och mätning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning
Viktiga ord i matematik Öva Siffror, tal och räkning
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra
Viktiga ord i matematik Öva Statistik, sannolikhet och algebra
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i matematik innehåller viktiga begrepp inom ämnet matematik. Läs mer
Viktiga ord i no och so Viktiga ord i no och so
Viktiga ord i no och so
Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i no och so innehåller viktiga begrepp inom ämnena no och so. Läs mer