Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att utveckla forskningsbaserad undervisning belyser vikten av och förutsättningar för att arbeta för en undervisning där den beprövade erfarenheten samverkar med ett vetenskapligt förhållningssätt – helt enkelt en hållbar utveckling av undervisningen. Boken behandlar frågan om vilken forskning som bör utgöra grunden för undervisningen och vem som bör bedriva denna forskning. Läsaren får exempel som representerar skilda skolämnen och skolformer och ta del av olika didaktiska utmaningar och lösningar. 

Att utveckla forskningsbaserad undervisning vänder sig till lärare, lärarstudenter och beslutsfattare.

Om du är lärare vid universitet eller högskola och har en kurs där ämnet ingår har du nu möjlighet att läsa ett digitalt utvärderingsexemplar av boken. Intresserad? Fyll då i fomuläret nedan. 

Har du frågor kring lämplig kurslitteratur eller utvärderingsexemplar, kontakta oss på staffan.augustsson@nok.se