Detta inspelade webbinarium handlar om hur du som SO- och sva-lärare kan utveckla nyanlända elevers förmågor i alla fyra SO-ämnen. Vilka strategier behöver eleverna för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk?

Malin Fransson och Fredrik Ahlén tipsar om hur du kan:

  • anpassa och bygga undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper
  • arbeta med planerad stöttning och interaktion i undervisningen
  • arbeta med det ämnesspecifika språket
  • synliggöra begrepp och modeller för att kunna analysera frågor och ämnen som är centrala i SO-ämnena. 
Se det inspelade webbinariet här (48 min)