Så stor betydelse har förförståelse, kunskapssyn och digital kompetens

Inspelad föreläsning från vår Sfi-lärarkväll där Louise Sjöstrand pratar om vikten av rätt förkunskaper och att rätt sak får komma i rätt ordning samt om kunskapssyn, om språkets betydelse och om betydelsen av digital kompetens.

Se den inspelade föreläsningen här (35 min)

Vilka utmaningar ställs elever, som läser svenska som andraspråk, inför när de börjar en yrkesutbildning? I denna inspelade föreläsning från vår Sfi-lärarkvill pratar Louise Sjöstrand om vikten av rätt förkunskaper och att rätt sak får komma i rätt ordning samt om kunskapssyn, om språkets betydelse och om betydelsen av digital kompetens.

Louise Sjöstrand

Louise Sjöstrand är utbildad lärare i pedagogik och arbetar som barnskötarutbildare på Lärgården i Stockholm.