Programmering – Vi har stödet du behöver

Från åk 1 till gymnasiet

I detta inspelade webbinarium går vi igenom hur du kan undervisa i programmering med hjälp av Natur & Kulturs läromedel. (För åk 1–9)

Se det inspelade webbinariet (ca 25 min)

Det här får du under webbinariet:

  • En introduktion: Varför programmering i undervisningen?
  • Så kommer du igång med programmering med läromedel från Natur & Kultur
  • Konkreta exempel på att undervisa i grundläggande programmering
  • Nyheter och kompletteringar

Under webbinariet tittar vi bland annat närmare på: CodeMonkey, Robot City, fortbildningsmaterial, NOKflex och våra matematikläromedel för åk 1-9.

Föreläsare:

Anders Brick, digital strateg

 

CodeMonkey

Med CodeMonkey lär sig eleverna på ett enkelt och lustfyllt sätt de viktigaste grunderna i programmering. Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning, planering och matematisk tänkande. Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey. Lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar ingår i licensen. Inga förkunskaper behövs!

Läs mer

Robot City - Grundläggande programmering i matematik åk 1-3

Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan de sätter igång med programmering på datorn.

Läs mer

NOKflex Matematik 7-9

Heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. 

Läs mer