Programmering – Vi har stödet du behöver

Från åk 1 till gymnasiet

I detta inspelade webbinarium från den 7 juni 2018 går vi igenom hur du kan undervisa i programmering med hjälp av Natur & Kulturs läromedel. (För åk 1–9)

Se det inspelade webbinariet (ca 25 min)

Det här får du under webbinariet:

  • En introduktion: Varför programmering i undervisningen?
  • Så kommer du igång med programmering med läromedel från Natur & Kultur
  • Konkreta exempel på att undervisa i grundläggande programmering
  • Nyheter och kompletteringar

Under webbinariet tittar vi bland annat närmare på: CodeMonkey, Robot City, fortbildningsmaterial, NOKflex och våra matematikläromedel för åk 1-9.

Föreläsare:

Anders Brick, digital strateg

 

CodeMonkey

Programmering införs nu i flera olika grundskoleämnen, framförallt matematik och teknik. Med CodeMonkey får du som lärare allt som du behöver för att kunna undervisa i programmering - inga förkunskaper behövs. Lektionsupplägg och en gedigen lärarhandledning ingår.

Mer info

Robot City - Grundläggande programmering i matematik åk 1-3

Introducera programmering i matematikundervisningen i årskurs 1–3. Robot City är lärarhandledningen för dig som vill arbeta med att utveckla dina elevers datalogiska förmåga och problemlösningsförmåga innan de sätter igång med programmering på datorn.

Mer info

NOKflex Matematik 7-9

Heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning.

Mer info