Hur kan du hjälpa dina elever att korta vägen till den svenska arbetsmarknaden?

Inspelad föreläsning från vår Sfi-lärarkväll där Rebecca Sturesson berättar om Korta vägens arbete för utländska akademiker. Hon ger konkreta tips hur man kan jobba med yrkessvenska – och avslöjar hur man förvandlar sig själv till en elev med 25 lärare.

Se den inspelade föreläsningen här (33 min)

Många människor kommer till Sverige med en färdig examen och rik erfarenhet av sitt yrke. Hur underlättar vi för dem att få jobb inom sin bransch? Och hur kan de bibehålla sin motivation och utveckla en yrkessvenska redan från början? I denna inspelade föreläsning från vår Sfi-lärarkväll berättar Rebecca Sturesson om Korta vägens arbete för utländska akademiker, ger konkreta tips för att jobba med yrkessvenska – och avslöjar hur man förvandlar sig själv till en elev med 25 lärare.

Rebecca Sturesson

Rebecca Sturesson är beteendevetare och lärare i svenska som andraspråk på Korta vägen i Lund.