Arbeta tematiskt med genrepedagogik på sfi

Hur kan du arbeta inspirerande och språkutvecklande med teman samtidigt som du arbetar med målen för kursplanen? Och hur kan du stötta och utmana elever på olika nivåer med texter, uppgifter och filmer anpassade för vuxna inlärare? Det får du konkreta exempel på när en av författarna till läromedlet Gilla svenska BSanna Lundgren, föreläser om att arbeta tematiskt med genrepedagogik på sfi.

Se det inspelade webbinariet här (39 min)

I webbinariet pratar Sanna om hur du kan:

  • inleda ett tema inspirerande med hjälp av bilder, nyckelord och berättande texter
  • fortsätta bygga upp kunskap om temat och samtidigt träna färdigheter i att läsa, lyssna, samtala och berätta
  • arbeta med digital kompetens, uttal och grammatik i ett tematiskt sammanhang
  • använda en tematiskt anpassad cirkelmodell för elevernas skrivande
  • synliggöra lärandet för eleven genom enkla och tydliga strategier för lärande och bedömningsmallar

Du kan delta på tre olika sätt:

A. Delta via din webbläsare. Om du inte har Flash aktiverad behöver du tillåta din webbläsare att köra Flash på "https://nok.adobeconnect.com". Se instruktioner för att göra det här: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/kb/connect-browser-issues.html

B. Installera Adobe Connect desktop application på din dator direkt från en av länkarna nedan. 
Ladda ned för PC/Win: http://www.adobe.com/go/Connectsetup
Ladda ned för Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

C. Ladda ned Adobe Connect app till din mobila enhet och delta via den (Android, iOS)