Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Traumatisering hos barn: upptäcka, bemöta och behandla

Heldagskurs med Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg
 • Förekomst av utsatthet hos barn, en uppdaterad sammanställning av vad vi vet idag.
 • Hur kan traumatisering ta sig uttryck? Hur kan symtom skilja sig åt hos förskolebarn, skolbarn respektive tonåringar?
 • Vad är ett traumamedvetet bemötande? Konkret vägledning och verktyg.
 • Som du frågar får du svar: tips på bra frågor att använda, och fallgropar att undvika.
 • Kursledare med lång erfarenhet av arbete med traumatiserade barn och deras föräldrar.
Föreläsningen är inställd

Traumatisering hos barn: att upptäcka, bemöta och behandla.

Föreläsning med Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg.


Traumatiserade barn möter professionella i en rad olika sammanhang. Du har kanske förmånen att få följa ett barn under flera år av dess uppväxt i din roll som familjehemssekreterare eller pedagog. Eller så korsar du barnets väg under en kortare tid på en vårdcentral eller akutmottagning. 

Hur kan vi veta vilka barn som varit med om potentiellt skrämmande händelser och som utvecklat psykisk ohälsa till följd av detta?

Samstämmig forskning visar att barn och unga sällan berättar spontant om svåra upplevelser. Barn som varit med om traumatiserande händelser kan visa en mängd bekymrade tecken på att de inte mår bra, samtidigt som de gör allt för att inte visa att de behöver hjälp.

Men det är viktigt att tidigt fånga upp drabbade barn, och med stöd och behandling på rätt nivå, fördjupad förståelse för vad traumatisering innebär, bra verktyg och bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet.

Välkommen till denna heldagskurs med Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg, legitimerade psykologer, med lång erfarenhet av arbete med traumatiserade barn och deras föräldrar. Tillsammans har de skrivit boken Traumatisering hos barn – en handbok

Föreläsningen innehåller:

 • Förekomst av utsatthet hos barn, en uppdaterad sammanställning av vad vi vet idag.
 • Hur kan traumatisering ta sig uttryck? Hur kan symtom skilja sig åt hos förskolebarn, skolbarn respektive tonåringar?
 • Vad är ett traumamedvetet bemötande? Konkret vägledning och verktyg.
 • Som du frågar får du svar: tips på bra frågor att använda, och fallgropar att undvika.
 • Psykologisk första hjälpen, vägledning för krisens första skede.
 • Stabiliserande insatser som är generella och kan ges inom olika verksamheter.
 • Juridik och etik: vanliga scenarier du kan hamna i och behöver kunna hantera.
 • Att tänka på i arbetet med särskilda målgrupper; exempelvis barn med funktionsnedsättning, vid hedersrelaterat våld och förtryck, gömda barn och familjer, eller vid internetrelaterade övergrepp.
 • Hur kan vi jobba med enkäter och systematiska frågor?
 • Lagarbetet mellan olika verksamheter: en överblick över samverkansformer.


Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom elevhälsan, som skolledare, inom socialtjänsten, ungdomsmottagningarna, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller vid olika boenden för unga. De förhållningssätt vi går igenom under dagen är generella strategier för dig som i yrket kommer i kontakt med barn, och kan integreras i olika verksamheter. 

Boka plats:


STOCKHOLM
Datum & tid: Måndagen den 20 april 2020. Kl 09.00 - 16.00
Lokal: Natur & Kultur, Karlavägen 31, 114 31 Stockholm
Boka din plats här

Pris: 995 kr
(exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Lunch och fika ingår i priset.

Föreläsare:

Poa Samuelberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Hon är verksam som handläggare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet.

Sofia Bidö är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetschef vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Moa Mannheimer är leg. psykolog med lång erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin och myndighetsarbete i frågor som rör våld mot barn.

Aktuell bok!

Traumatisering hos barn

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Läs mer

PROGRAM:

09:00 - 10:15 Pass 1 – Vad är trauma och hur påverkar det barns utveckling?
10:15 - 10:45 Förmiddagsfika
10:45 - 12:00 Pass 2 – Bemötande, att fånga upp och samtala. Samtalsmetodik och exempel.
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:15 Pass 3 – Behandling och stöd. När är det stabilt nog? Övningar för att öka inre stabilitet hos barn och föräldrar.
14:15 - 14:45 Eftermiddagsfika
14:45 - 15:55 Pass 4 – Utmaningar för professionella; juridik, samverkan och särskilda målgrupper. Rekommendationer och diskussion kring dilemman.
15:55 - 16:00 Slut. Tack för idag!

Offertförfrågan
Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar.
Skicka offertförfrågan här

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi