Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Mindful self-compassion

Christopher Germer på Sverigebesök i november 2020

Mindful self-compassion

  • Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression
  • Eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området
  • De viktigaste komponenterna i självmedkänsla, och de vanligaste missförstånden
  • Tips för att komma igång, och upprätthålla ett utövande
895 Kr
exkl. moms.

Föreläsningen är inställd. 

Självmedkänsla erbjuder ett annat sätt att förhålla sig till det som händer i livet, tillåter oss att uppleva hela skalan av känslor och acceptera vad som händer utan att förlora sig i utvärderingar om ifall det är bra eller dåligt. Ett sådant förhållningssätt kan ge oss resurser att möta och omvandla svårigheter.

Forskning inom självmedkänsla har ökat markant under de senaste tio åren och visar positiva resultat. Studier pekar mot att människor som är självmedkännande är mer benägna att känna lycka, livsnöjdhet och motivation, de har bättre relationer och fysisk hälsa, och lider mindre av ångest och depressioner. Det fordrar visserligen träning, men alla människor kan lära sig självmedkänsla. 

Christopher Germer är fil.dr, privatpraktiserande psykolog och mindulnessinstruktör. Han undervisar i psykiatri vid Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance och föreläser världen över. Tillsammans med Kristin Neff utvecklade han MSC-programmet 2010. Camilla Sköld, med.dr. och grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMS, leder en övning under eftermiddagen. 


Föreläsningen innehåller:

  • Så förhåller sig mindfulness och medveten närvaro till självmedkänsla
  • Viktiga komponenter i självmedkänsla, och vanliga missförstånd 
  • Skillnaden mellan självkänsla och självmedkänsla 
  • Vilket utövande passar bäst?
  • Några tips för att upprätthålla utövande


Föreläsningen riktar sig till dig som
 yrkesmässigt möter människor med känslomässigt lidande, eller du som vill lära ut självmedkänsla till klienter. Föreläsningen passar dig som privatperson som är intresserad av mindfulness och självmedkänsla, eller dig som vårdar andra privat eller till yrket. 

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD.
Datum & tid: 
Fredag den 6 november 2020. Kl 13.00 - 16.00
Lokal: 
Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm

Pris: 895 kr (exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning.

Föreläsningen ges på engelska.

Aktuell bokutgivning!

Mindful self-compassion

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro.

Läs mer

Att lära ut mindful self-compassion

Germer och Neff går igenom teorin och forskningen kring programmet och berättar framförallt hur det kan läras ut till deltagarna. Många exempel och dialoger illustrerar innehållet i de åtta sessionerna samt även hur man skapar ett gott gruppklimat och hanterar vanliga hinder.

Läs mer

Vill du fördjupa dig ytterligare?

Christopher Germer är fil.dr, privatpraktiserande psykolog och mindfulnessinstruktör. Han undervisar även i psykiatri vid Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance och föreläser internationellt. Christopher Germer är världsledande inom forskning kring integrationen av mindfulness i psykoterapi. Tillsammans med Kristin Neff – fil.dr, docent i utvecklingspsykologi vid University of Texas i USA och pionjär i forskningen om självmedkänsla – utvecklade han 2010 Mindful Self Compassion (MSC)-programmet, ett 8-veckors program som kombinerar färdigheter från mindfulness och självmedkänsla, och skapades programmet skapades för att undervisa allmänheten i de färdigheter som behövs för att bli självmedkännande till vardags. I dag är det en världsomfattande gemenskap av MSC-utövare, lärare och forskare som står bakom projektet och tiotusentals personer har deltagit i utbildningar. 

Camilla Sköld är Dr i neurovetenskap och leg Sjukgymnast, med grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning. Camilla Sköld är grundare av Center for Mindfulness Sweden och håller i flera utbildningar, däribland lärarcertifiering i Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR), utbildning inom Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Mindful Self-Compassion (MSC) och Interpersonal Mindfulness Program (IMP). Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som sedan 2007 erbjuds inom ramen för alla grundutbildnings-programmen. Hon har också undervisat i mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeut-utbildning, senast vid Ersta Sköndal Högskola. Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. 

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi