Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Hero background image placeholder

Undervisning i förskolan: läsa, skriva och räkna

Föreläsning med Ann Pihlgren
 • Vad innebär det att ha ett undervisande förhållningssätt?
 • Konkreta tips och idéer på aktiviteter inom läs- och skriv samt matematik
 • Planering, genomförande och utvärdering
 • Med avstamp i förskolans nya läroplan, utifrån relevant forskning samt beprövad erfarenhet
Föreläsningen är inställd
Undervisning i förskolan: läsa, skriva, räkna.

Föreläsning med Ann Pihlgren


Förskolläraren ska balansera ett undervisningsinnehåll utifrån flera aspekter;
✓ aktuell läroplan
✓ utgångspunkt i det barnet visar intresse för, kan och har erfarenhet av
✓ innehåll som både utmanar och inspirerar
Det kan tyckas komplext och till och med motsägelsefullt. Hur ska det gå till? 

Under denna föreläsning med Ann Pihlgren har vi fokus på läsa, skriva och räkna.

Vi går vi igenom vad det innebär att ha ett undervisande förhållningssätt: i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter i förskolan. 

Du får konkreta idéer och uppslag att ta med till verksamheten.

Ann Pihlgren, fil.dr., är lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i flera kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute.
Pihlgrens bok Undervisning i förskolan (2017) blev mycket populär, och våren 2020 är hon aktuell med Läsa, skriva och räkna i förskolan.

Föreläsningen innehåller:

 • Vilka aktiviteter på förskolan bör planeras? Och hur kan planeringen ge utrymme för spontanitet, lärande som fångas i stunden, och barnens initiativ.
 • Fokus på läs- och skriv samt matematik, med tips på konkreta aktiviteter.
 • Att ställa utvecklande frågor vi rätt tillfälle.
 • Vad är sokratiska samtal?
 • Scaffolding, tillfälliga stödkonstruktioner som tydliggör strukturer eller förhållanden, och underlättar progressionen.
 • Att bygga en positiv lärandeidentitet och stötta barnets tilltro till den egna förmågan att lära. 
 • Metoder för att systematiskt utvärdera och analysera barns, gruppens och verksamhetens utveckling tillsammans med arbetslaget.
 • Utveckla din egen lärarroll. 

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter, samt fritidshemmets personal. 

Boka plats:


STOCKHOLM
Datum & tid: Onsdagen den 13 maj 2020. Kl 14.30 - 18.00
Lokal: Natur & Kultur, Karlavägen 31, 114 31 Stockholm
Boka din plats här

MALMÖ
Datum & tid:
Fredagen den 15 maj 2020. Kl 13.30 - 17.00
Lokal:
centrala Malmö, meddelas inom kort
Boka din plats här


Pris: 695 kr
(exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Macka och fika ingår i priset.

Föreläsare:

Ann S Pihlgren är fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i flera kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har arbetat som förskolechef och rektor, förvaltningschef och kvalitetsutvecklare för förskola och skola. Pihlgren är aktuell med flera delar i Skolverkets Läslyft för förskolan och har bland annat deltagit i framtagandet av den nya läroplansdelen för fritidshem

Aktuella böcker!

Läsa, skriva och räkna i förskolan

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Läs mer

Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt. Beroende på hur undervisningsmiljön utformas kan den stödja, försvåra eller till och med motverka barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Kommande onlinekurs:

Offertförfrågan
Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar.
Skicka offertförfrågan här

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi