Naturvetenskap och teknik i förskolan

Kvällsföreläsning med Fredrik Jeppsson och Cecilia Axell
12 - 12 november

Naturvetenskap och teknik i förskolan

 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?
Boka din plats här! Pris: 395 kr (exkl. moms)

När? Tisdagen den 12 november 2019. Kl 17.30 - 20.00
Var? Markeliussalen hos Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm. 

Hur kan vi i förskolan förklara naturvetenskapliga och tekniska fenomen på ett lekfullt sätt, så att barnen blir nyfikna och vill veta mer? 

Genom att bygga egna musikinstrument kan barnet lära sig både om teknik och ljudfysik. Gungbrädan blir ett exempel på rörelsefysik och energiprinciper. Att lukta och smaka kan vara en utgångspunkt för barnet att utveckla kunskaper om kemiska processer och människokroppen.  

Under denna eftermiddag ägnar vi oss åt hur förståelse för naturvetenskap och teknik kan förmedlas i förskolan, med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet, och utifrån förskolans reviderade läroplan.  


Boka din plats här


Pris: 395 kr (exkl. moms), kort- eller fakturabetalning.
Fika ingår.
Föreläsarnas böcker finns att köpa på plats till rabatterat pris. 

PROGRAM 

17.30-18.30  

 • Vilka mål ställs i Lpfö 18 när det gäller kemi, fysik, biologi, teknik och miljö- och naturvårdsfrågor?  
 • Att använda kroppen som pedagogiskt verktyg och aktivera kropp och sinne.  
  Så kan estetiska verksamheter som drama, musik och bild hjälpa oss att förklara naturvetenskapliga processer. Konkreta exempel på aktiviteter.  
 • Hur gör vi avvägningen mellan lärande, lek och omsorg?  


18.30-18.45   Bensträckare & förfriskningar 

18.45-20.00  

 • Berättandets betydelse för lärandet. Hur kan skönlitterära barnböcker knytas till skolans teknikämne? 
 • Tips på böcker att läsa tillsammans med barnen och hur förskolläraren kan arbeta ämnesövergripande med barnlitteratur, teknik, natursyn och hållbar utveckling 
 • Kommunikativa strategier: Så sätts ton och ram för samtalet. Vad du som förskollärare behöver förbereda i förväg. Naturvetenskapliga och tekniska begrepp. Hur uppmuntras och bemöts frågor, och möjliggörs diskussion och reflektion? 

20.00   Slut

Cecilia Axell arbetar som biträdande lektor och forskare vid Linköpings universitet. Cecilia har en bakgrund som grundskollärare åk 1–7 i Ma/NO/Te och har även en universitetsexamen i montessoripedagogik. Hon arbetade 17 år i grundskolan innan hon påbörjade sina forskarstudier vid Linköpings universitet där hon disputerade i teknikens didaktik. Hennes forskningsintressen rör bland annat teknikdidaktik, barnlitteratur, teknik och genus samt utbildningshistoria. Cecilia har medverkat i ett antal olika bokprojekt, såväl svenska som internationella.

Fredrik Jeppsson är docent i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inom ramen för kroppsligt förankrad kognition med fokus på representationers betydelse för lärande. Fredrik är forskare och lärare vid TekNaD samt proprefekt vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet.

Aktuella böcker:

 

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan

I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, kan bredda våra möjligheter att förklara och uppleva naturvetenskap och teknik. Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek. 

Läs mer

 

Upptäck tekniken i barnlitteraturen

Upptäck tekniken i barnlitteraturen ger dig som blivande eller yrkesverksam lärare inom förskola och grundskola F–6 kunskap inom teknikämnet och metoder för hur du med barnlitteraturen som utgångspunkt kan skapa förståelse för teknik. Du får även underlag för samtal i enlighet med kursplanens intentioner om hur teknik påverkar oss människor, vårt samhälle och vår miljö.

 

Läs mer

Har du frågor om kursen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi