Matematikundervisning i förskolan

Kvällsföreläsning med Camilla Björklund och Hanna Palmér

 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan
Boka din plats här! Pris: 395 kr (exkl. moms)

När? Tisdagen den 15 oktober 2019. Kl 17.30 - 20.00
Var? Markeliussalen hos Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm. 

Vad innebär det att se världen i ljuset av matematik då man är två år, eller fem år? Att undervisa i matematik förutsätter att förskolläraren har kunskap om hur yngre barn uppfattar och lär matematik samt hur barnets förmågor och färdigheter utvecklas i samspel med andra i olika miljöer. 

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barns matematiklärande? 

Under kvällen tittar vi närmare på vad forskningen säger om yngre barns matematiserande. Utifrån autentiska exempel från förskolans verksamhet visas hur vetenskapligt grundade kunskaper kan tas med in i förskolans pedagogiska arbete. 

Syftet är att bidra med stöd, kunskap, inspiration och reflektion kring förskolans viktiga uppdrag för alla barns lärande i matematik, färdigheter de kan ha glädje av direkt i lekar och aktiviteter men som också visat sig ha stor betydelse för fortsatt lärande. 

Föreläsningen riktar sig till dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan.

Boka din plats här


Pris: 395 kr (exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Fika ingår.
Boken Matematikundervisning i förskolan finns att köpa på plats till specialpris. 


PROGRAM

17.30-18.30 
Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolan ha i detta lärande?

 • Hur tänker och resonerar barn matematiskt?
 • Vad innebär det att matematisera?
 • Hur kan vi vidga barns möjligheter att se samband och skapa mening? 
 • Vi tittar på vetenskapligt grundade kunskaper om barns lärande inom olika matematikområden samt hur förmågor och färdigheter utvecklas i samspel med andra och i olika miljöer

18.30-18.45 Bensträckare & förfriskningar

18.45-20.00 
Att designa aktiviteter med matematikinnehåll i förskolan

 • Exempel på matematikundervisning i förskolan med utgångspunkt i berättande, bilderböcker och digitala verktyg
 • Hur kan förskolläraren kommunicera ett matematikinnehåll och bemöta barnens resonemang? 
 • Konkreta exempel från förskolans verksamhet

20.00 Slut för i dag!

Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om yngre barns lärande i matematik med speciellt fokus på lärande i matematik genom stöd av digitala verktyg, problemlösning och entreprenöriella förmågor.

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar om barns matematiklärande och förskollärarens didaktiska handlingskompetens samt driver praktiknära forskningsprojekt. 

Har du frågor om kursen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi