Digitalisering i förskolan

Kvällsföreläsning med Bim Riddersporre och Susanne Kjällander
20 februari kl 17:30 - 20:00
 • Inspiration och spännande exempel på de möjligheter som de digitala verktygen erbjuder professionen
 • En översiktlig genomgång av relevant forskning
 • Vanliga missförstånd om små barn och teknologi
 • Kvällsföreläsning med två av Sveriges mest erfarna utbildare inom förskoleområdet
Boka din plats här [Göteborg 20/2] Pris: 495 kr (exkl. moms)


Digitalisering i förskolan
Kvällsföreläsning med Bim Riddersporre och Susanne Kjällander

Förskolan befinner sig i en ny tid, med nya verktyg och nya typer av lärandeprocesser. Välkommen till en kväll där vi fördjupar oss i digitalisering i förskolan, med en genomgång av relevant forskning, inspiration med en rad konkreta exempel som både illustrerar och inspirerar, men också problematiserar denna tekniska förändring i förskolans verksamhet.

Susanne Kjällander och Bim Riddersporre har båda mångårig erfarenhet av forskning om yngre barns lärande och utbildning av förskolans personal. Tillsammans är de redaktörer för antologin ”Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund”.


Föreläsningen innehåller:

 • Inspiration och spännande exempel på de möjligheter som de digitala verktygen erbjuder professionen
 • En översiktlig genomgång av relevant forskning
 • Hur ser användandet av digitala verktyg ut i förskolorna idag?
 • Vanliga missförstånd om små barn och teknologi
 • När ska digitala verktyg inte användas?
 • Krav som ställs på ledarskap och medarbetarskap i digitaliseringens förändringsprocess
 • Reflektion kring etiska frågor som uppstår när digitala verktyg blir en del av förskolans vardagliga arbete

Den digitaliseringsstrategi för skolväsendet som tagits fram börjar nu synas i förskolans verksamhet. Även förskolans reviderade läroplan förtydligar förskolans uppdrag att arbeta med digitala verktyg, vilket ligger i linje med dess uppdrag att utjämna skillnader mellan barns uppväxtvillkor. Under kvällen hoppas föreläsarna väcka nya tankar kring hur du utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund kan förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan.

Föreläsningen riktar sig till dig som är lärare i förskola eller förskoleklass, barnskötare, utvecklingsansvarig eller rektor i förskolan, student eller beslutfattare.

Boka din plats:

GÖTEBORG
Datum & tid:
Torsdagen den 20 februari 2020. Kl. 17.30 - 20.00
Lokal: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, 412 54 Göteborg
Boka din plats här

Pris: 495 kr
(exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Macka och kaffe/te ingår i priset.

Föreläsare:

Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logopoed, och arbetar vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet. Hon forskar om förskolans ledarskap och föräldraskap. Bim är redaktör och medförfattare till många böcker riktade mot förskolan och en erfaren fortbildare. Böcker i urval: Beprövad erfarenhet i förskolan och Upplyftande ledarskap i skola och förskola tillsammans med Magnus Erlandsson, kommande: Interkulturellt arbete i förskolan med Jonas Stier.

Susanne Kjällander är fil. dr, gästforskare vid Stanford University samt lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där hon arbetar som förskollärarutbildare. Hon är legitimerad grundskollärare och har arbetat som det i många år. Kjällander är kanske den som forskat längst om digitalisering i svensk förskola och har skrivit många forskningsrapporter och artiklar på temat. Hon har även varit vetenskaplig ledare för flera forskningsprojekt om digitala lärplattor i förskolan. Susanne är författare, föreläsare samt delaktig i framtagandet av Skolverkets nya nationella styrdokument för förskolan.

Aktuell bok!

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder 19 framstående forskare blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Redaktörer för boken är Susanne Kjällander och Bim Riddersporre. 

Läs mer

Offertförfrågan
Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar.
Skicka offertförfrågan här

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi