03/12
Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft?
  • Begreppet Aktiv läskraft – från teori till praktik
  • Klassrumsmodeller att testa tillsammans med dina elever
  • Digitala resurser i läs- och skrivundervisningen
  • Boken säljs till specialpris på plats
Läs mer