21/3
Tydliggörande pedagogik i förskolan
 • Konkreta metoder och verktyg att använda direkt i förskolans vardag
 • Utgår från förskolans förändrade uppdrag och pedagogens förändrade roll
 • Så kommer ni igång med tydliggörande pedagogik
 • Ny bok säljs till specialpris på plats
Läs mer
05/4
Naturvetenskap och teknik i förskolan
 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?
Läs mer
03/5
Matematikundervisning i förskolan
 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan
Läs mer
15/5
Främja lärande, närvaro och studiero i skolan
 • För dig som arbetar inom grundskola/gymnasium eller på annat sätt med skolutveckling
 • Föreläsning med några av Sveriges främsta experter på området
 • Tre fokusområden
 • Konkreta tips och exempel på arbeten i kommuner och skolor
Läs mer
27/5
Hur gör elever när de tänker och lär?
 • Välkommen på exklusiv föreläsningsdag tillsammans med Dylan Wiliam och Craig Barton
 • Hur får man eleverna att tänka på rätt saker, och att minnas vad vi lärt dem?
 • Hur kan vi engagera eleverna i sitt eget lärande och öka deras prestationer?
 • Flera praktiska tekniker – utprövade i klassrum, med forskningsstöd
Läs mer