Vuxenutbildning i fokus – stöd dina elever till en andra chans

18 - 18 oktober
När: 18 oktober, 9.00-16.00 Var: Stockholm, Hotel Birger Jarl

OBS! Konferensen är fullbokad. 

Anmälan

På konferensen medverkar:

Kenth Hedevåg, specialpedagog
Thomas Nygren, docent
Sissela Nutley, hjärnforskare
Per Andersson, professor


Konferensen berör bland annat:

• Pedagogiska strategier för att bemöta vuxna elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
• Förhållandet mellan hjärnans kognitiva funktioner och lärande.
• Källkritik hos vuxna – motverka bristerna!
• Hur skiljer sig vuxnas lärande från barn och ungas?
• Bedömning, betyg, validering – att ge erkännande åt vuxnas kunskap och kompetens.