När: 16-17 september Var: Göteborg, Hotell Scandic Crown Program och anmälan

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska som andraspråk på grundskolan eller gymnasiet.

Arrangör: Skolporten

Sophie From deltar som utställare från Natur & Kultur.

Sophie From
Marknadskommunikatör