Arbeta språkstödjande med ABC-klubben

24 april 2019 kl 16:00
När: 24 april, 16:00-18:00 Var: Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm Anmälan

ABC-klubben inkluderar alla!
Har du nyanlända elever i din klass, eller andra elever som du vet behöver extra mycket språklig stöttning?

Det finns mycket forskning som stödjer vikten av både social inkludering och att få utmanas kognitivt, även om språket ännu inte är på en åldersadekvat nivå.

Det innebär att även de elever som ännu inte klarar att läsa texten i ABC-klubbens läseböcker för åk 1-3 bör få delta i undervisningen tillsammans med sina kamrater.

För att detta ska fungera och eleven ska få uppleva lärandets glädje, och inte tyngas av ett alltför svårt språk och innehåll, behövs en genomtänkt och strukturerad undervisning med stora inslag av varierad och anpassad stöttning ord och mycket text för en nybörjarläsare.

Utifrån de nya kompletterande lärarhandledningar för språkstödjande undervisning, berättar Sara Persson om hur det arbetet kan se ut!