Singaporemodellen i matematik

Hur gör man och hur fungerar det i klassrummet?
16 maj 2019 kl 16:00
När: Torsdag, 16 maj, kl 16:00-18:00 Var: Quality Hotel Vänersborg, Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg. Anmälan

Välkommen till en eftermiddag som ger dig en inblick i vad Singaporemodellen är hur du konkret kan arbeta i klassrummet.

Exempel ges med utgångspunkt från Singma, Sveriges nyaste matematikläromedel baserat på Singaporemodellen.

 

Hej!

Marlene Kjell heter jag, och är förstelärare i matematik på Lyrfågelskolan i Trollhättan. Just nu har jag en åk 3:a.

Singaporemodellen - vilar på vetenskaplig grund
Att arbeta med Singaporemodellen i matematik har inneburit många vinster både för mig som pedagog och för hela kollegiet.

Min undervisning får via Singaporemodellen en källa till struktur, eftersom jag för första gången vet att det vilar på en vetenskapligt grund. Det skapar ett självförtroende i undervisningen att veta varför man ska göra på ett visst sätt. Varför man ska utgå från problemlösning och ge eleven möjlighet att möta olika metoder, för det har varit en del av min undervisning jämt, men med Singaporemodellen finns vetenskapliga argument för det.

Inkluderande undervisningsmetod
Singaporemodellen är en väldigt inkluderande undervisningsmetod. Genom att gå från konkret, till visuell, till abstrakt inlärning (CPA approach) i alla problem och områden får alla elever de stöd de behöver. Traditionellt i svensk undervisning används konkret och visuell inlärning endast i yngre åldrar, och sedan går matematiken vidare till att vara endast abstrakt. Om det då finns elever som inte än klarar av det abstrakta tänket går man tillbaka till visuellt och sedan konkret – och det skapar lätt ett stigma kring att behöva sådana hjälpmedel.

I Singma används däremot alla typer av inlärning parallellt, så de som kräver konkreta hjälpmedel har alltid tillgång till det. Det blir en annan stämning i klassrummet, för det blir inte lika tydligt vilka som är starka eller svaga elever.

Nu vill jag gärna dela med mig av mina tankar och erfarenheter av det arbetet och också ge dig tips, inspiration och konkreta exempel på hur du kan förändra din matematikundervisning!