Singaporemodellen i matematik

Hur gör man och hur fungerar det i klassrummet?
9 maj 2019 kl 16:00
När: Torsdag, 9 maj, kl 16:00-18:00 Var: Munkhätteskolan, Stora konferensrummet, Munkhättegatan 5, Malmö. Anmälan

Välkommen till en eftermiddag som ger dig en inblick i vad Singaporemodellen är hur du konkret kan arbeta i klassrummet.

Exempel ges med utgångspunkt från Singma, Sveriges nyaste matematikläromedel baserat på Singaporemodellen.

Hej!

Angelica Ioseinov heter jag, och är speciallärare i matematikutveckling, verksam på Munkhätteskolan i Malmö.

För mig som matematiklärare har det varit svårt att hitta material som fångar hela gruppen, eftersom det är sådan spännvidd. Problemlösning har alltid varit en viktigt i min undervisning men det har inte varit så pass mycket på djupet som det är nu.

Som pedagog känner jag att min undervisning har fått en ny tyngd med Singaporemodellen då den vilar på vetenskap och forskning.

Jag märker väldigt tydligt att mina elever lär sig bättre och kunskapen verkligen sätter sig. De elever som till exempel har en funktionsvariation eller inte behärskar språket helt, får en ny chans eftersom alla elever hjälps åt på ett annat sätt.

De har aldrig varit så skickliga på att prata matematik, och verkligen på djupet förstå matematiken!

Nu vill jag gärna dela med mig av mina tankar och erfarenheter av det arbetet och också ge dig tips, inspiration och konkreta exempel på hur du kan förändra din matematikundervisning!