Samverkansdag om muntlig kommunikation i skolan

2 - 2 oktober
När: 2 oktober Var: Linnéuniversitetet i Växjö Anmälan

Den 2 oktober 2019 bjuder Institutionen för svenska språket åter in till en kompetensutvecklingsdag för lärare.

Årets tema är muntlig kommunikation i skolan. Innehållet för dagen kommer att utgå från centrala delar av den modul om muntlig kommunikation som lärosätet utvecklat inom Läslyftet. Dagen passar lärare i alla skolans ämnen och stadier. Även studenter är varmt välkomna.