Workshop: Programmering i matematik med NOKflex Code

Målgrupp: Gymnasiet

När: 27 november kl. 15.30 – 17.00 (smörgås och kaffe serveras från kl 15.00) Var: Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm i sal Jenny Hansson. Anmäl dig här

Programmering och problemlösning i matematik med NOKflex Code

Workshop med Daniel Barker, matematiklärare och utvecklare av NOKflex

När är det lämpligt att programmera i matematik? Vilken typ av uppgifter passar? Hur ska vi hinna med programmering också?

Nu kommer programmering in som en ny möjlighet i grundskolans och gymnasiets matematik. Frågan är hur vi ska undervisa så att eleverna ges möjlighet att lära sig att programmera samtidigt som det blir ett verktyg för att lära sig matematik och lösa matematiska problem. Det är en intressant utmaning som väcker många frågor. Under föreläsningen ges konkreta förslag på hur du både kommer igång och arbetar vidare med programmering och problemlösning i matematikundervisningen.

Vi utgår från NOKflex Code – ett digitalt läromedel med inbyggd programmeringsmiljö.

I workshopen den 27 november tar Daniel Barker bl.a. upp:

  • Hur kommer man igång med programmering i Python?
  • Vilken typ av uppgifter är lämpliga?
  • Hur får man ihop problemlösning och programmering?

NOKflex Code

Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering. 

Mer info