Mittlärande

När: 19-20 februari 2019 Var: Södra berget, Sundsvall Information och anmälan

En mötesplats för pedagoger, lärare, förskollärare, skolledare och andra med stor intresse för skolan.

Två dagar fyllda av inspiration och kollegialt lärande.

För vem: förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor.

Arrangör: Läromedia