Gymnasielärare i svenska

När: 6-7 februari 2019 Var: Folkets hus, Göteborg Anmälan

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i läroplanen sträcker sig från allt mellan muntlig och skriftlig framställning till argumentationsteknik och skönlitteratur. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som gymnasielärare i svenska.