Fritidshemmens rikskonferens

När: Göteborg 15/11 och Malmö 22/11 Info och anmälan

Arrangeras av Lärarfortbildning vid fem tillfällen:

  • Umeå 18 oktober
  • Stockholm 8 november
  • Göteborg 15 november
  • Malmö 22 november

Natur & Kultur Läromedel finns på plats som utställare.