Fortbildning för dig som arbetar på lågstadiet

När: 12-13 mars, 2019 Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Anmälan

För dig som arbetar med grundskolans yngre åldrar, årskurs 1-3. 

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Du som lärare i årskurs 1-3 är en viktig person i elevernas utveckling.

För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande och levande behöver du få utvecklas i dina ämneskunskaper och få inspiration kring verktyg för hur man undervisar.

Arrangör: Skolporten