Förskoleklassens rikskonferens | FK

När: Göteborg 16/11 och Malmö 23/11 Info och anmälan

Arrangeras av Lärarfortbildning vid följande tillfällen:

  • Umeå 19 oktober
  • Stockholm 9 november
  • Göteborg 16 november
  • Malmö 23 november

Natur & Kultur Läromedel finns på plats som utställare.