Fritidshemmens rikskonferens 2019

15 - 15 november
När: 15 november 9:00–16.30 Var: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Arrangör: Lärarfortbildning AB

Anmälan

Så stöttar vi dagens elever för morgondagen.

I år belyser vi därför frågan hur landets 4 250 fritidshem kan stötta och utveckla eleverna så att de är redo för framtidens förväntningar, krav och möjligheter.

Natur & Kultur deltar som utställare, välkomna!