Fritidshemmens rikskonferens 2019

18 - 18 oktober
När: 18 oktober 9:00–16.30 Var: Umeå, Umeå folkets Hus, Skolgatan 59

Arrangör: Lärarfortbildning AB

Anmälan

Så stöttar vi dagens elever för morgondagen.

I år belyser vi därför frågan hur landets 4 250 fritidshem kan stötta och utveckla eleverna så att de är redo för framtidens förväntningar, krav och möjligheter.

Natur & Kultur deltar som utställare, välkomna!