En konferens om Språkstörning 2019

6 - 6 november
När: 6 november, kl. 09.00-16.00 Var: Näringslivets hus, Sveavägen 166, Stockholm Anmälan

Konferensen passar dig som arbetar som lärare eller specialpedagog/speciallärare i grundskolan och gymnasiet.

På konferensen medverkar:

Julia Andersson, skollogoped
Eva-Kristina Salameh, leg logoped och med. dr.
Hanne Uddling, leg logoped
Carmela Miniscalco, universitetssjukhusöverlogoped

Konferensen berör bland annat:

* Insatser som möjliggör språkligt lärande för alla elever trots språkstörning.
* Flerspråkighet och språkstörning.
* Hur ser relationen mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning ut?
* Relationen mellan språkstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arrangör: Skolporten