Dialog 2019

När: 7-8 februari 2019 Var: Alandica, Åland Anmälan

Dialog-seminariet sträcker sig över två dagar och vänder sig till  lärare, barnomsorgspersonal, skolledare, skoldirektörer, tjänstemän inom undervisningssektorn, politiker och personer verksamma inom skolornas direktioner.

Arrangör: Skolresurs på Åland