Natur & Kultur Läromedel på Bokmässan

27–30 september

När 27–30 september Var: Svenska mässan, Mässans gata, Göteborg

Kom och träffa oss i monter C03:20!

Seminariekort och entrébiljetter

Kom och träffa oss i monter C03:20!

Vårt tema på årets bokmässa är svenska för alla årskurser, inklusive sfi. Vi har med oss Digilär som lanserar en mycket spännande nyhet – Digilärserien för åk 4–6! 

Kom och hämta Natur & Kultur Läromedels bokmässekasse!

I vår bokmässekasse får du senaste numret av tidningen Digitalare undervisning, vår specialframtagna broschyr Lärarens guide till digitalare undervisning samt en gratis Factfulness-plansch. Givetvis kan du också köpa våra läromedel på plats. Du går inte tomhänt från vår monter! 

Kom och hämta din bokmässekasse!

Våra seminarier:

Hur ska läromedlen fungera i framtidens skola?

Skolan har stora utmaningar med lärarbrist, likvärdighet och kunskapsresultat. För att möta dem måste lärarna få bättre förutsättningar att undervisa. Lärarna måste få mer tid för lärande. Alla elever måste få del av läroplanens kunskapsstomme. Digitaliseringen måste ske på rätt sätt. En länk mellan läroplanen, lärarnas undervisning, elevernas lärande och kunskapsresultaten är tryckta och digitala läromedel, specialverktyg för undervisning i klassrummet. Denna länk i kedjan har länge glömts bort. Men ny forskning har påmint oss om vad vi länge har tagit för givet. Experter, lärare och skolpolitiker samtalar om hur läromedlen ska fungera i framtidens skola. Hur ska de utformas? Hur säkras kvaliteten? Vilket ansvar har huvudmännen?

Medverkande: skolexperten Per Kornhall, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Sara Persson, skolkommunalråd i Göteborgs stad och lärare.

TORSDAG 12:00-12:45, SCEN G3

LÄS MER OCH KÖP SEMINARIEBILJETT HÄR!

Introducera programmering i matematikundervisningen i åk 1–3

Utan dator men med hjälp av enkla koder och problemlösningssamtal kan elever lära sig programmering i åk 1–3.  Ta del av hur elever kan närma sig programmering på ett spännande och lekfullt sätt med spännande ramberättelser och uppdrag som grund.

Medverkande: Monika Helgesson och Ingela Sandberg, som är aktuella med boken Robot City

TORSDAG 15:00-15:45, SCEN G3

LÄS MER OCH KÖP SEMINARIEBILJETT HÄR!

Digitalisering, gamification, NPF – möjligheter och fallgropar

Hur kan digitala arbetssätt öka motivationen och utveckla lärandet? Vad är digital kompetens och varför är det viktigt? Vad händer när det vi gör inte fungerar – eller när det faktiskt fungerar? Fallgropar och framgångsfaktorer i både analog och digital undervisning diskuteras här i ljuset av metodval som exempelvis gamification. Några av landets främsta experter delger sina perspektiv på undervisning och lärande samt förutsättningar i klassrummet.

Medverkande: Per Kornhall, Joanna Lundin, Linda Mannila, Frida Monsén och Adam Palmquist

TORSDAG 16:00-16:45, SCEN G3

LÄS MER OCH KÖP SEMINARIEBILJETT HÄR!

Vad är vitsen med en gemensam läsebok - och på olika språk?

Läsebokens roll diskuteras utifrån ett språkutvecklings- och likvärdighetsperspektiv. Varför har en av de mest populära läseböckerna i skolan översatts till kurdiska?

Medverkande: Bengt-Erik Engholm, Ghazi Ali Khurshid, Sara Persson och Barbro Westlund

TORSDAG 16:30-16:50, LÄRARSCENEN, C-HALLEN MONTERNUMMER C03:02

INGÅR I ENTRÉBILJETTEN!

Hur svårt kan det vara? Digitalare undervisning i 7 steg

Vad säger forskningen? Frida Monsén lyfter ledarskapet i det digitala klassrummet och vikten av att planera och strukturera den digitala undervisningen. Frida Monsén är föreläsare, expert på digitaliseringen i skolan.

Medverkande: Frida Monsén

FREDAG 09:30–09:50, LÄRARSCENEN, C-HALLEN MONTERNUMMER C03:02

INGÅR I ENTRÉBILJETTEN!

Skolbiblioteket – mer än en fysisk plats

På många skolbibliotek arbetar i dag bibliotekspedagoger eller skolbiblioteksansvariga. Ibland tillsammans med fackutbildade skolbibliotekarier, ibland ensamma. Vad ligger i bibliotekspedagogens uppdrag och hur kan skolbiblioteket bli en del av skolans pedagogiska verksamhet? I seminariet ges också praktiska exempel på hur undervisning i informationssökning och källkritik kan se ut.

Medverkande: Sofia Malmberg och Pär Sahlin

FREDAG 10:30-10:50, SCEN F2

LÄS MER OCH KÖP SEMINARIEBILJETT HÄR!

När 27–30 september Var: Svenska mässan, Mässans gata, Göteborg

Kom och träffa oss i monter C03:20!

Seminariekort och entrébiljetter