Att arbeta med läsning när man tror att tåget gått

När: 18 september Var: ABF, Sveavägen 41, Stockholm Program och anmälan

Läsutvecklande insatser för elever som har läs- och skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola.

Magnus Pettersson och Towe Emerén deltar som utställare från Natur & Kultur.

Magnus Pettersson
Kundansvarig region Gotland, Stockholm stad & Stockholm södra

 

Towe Emerén
Kundansvarig