Mångfald i skolan

Nya perspektiv med de internationellt ledande forskarna Jim Cummins och David Mitchell
1 oktober 2018 kl 09:30

Mångfald i skolan

 • Sverigebesök av Jim Cummins & David Mitchell – världsledande forskare inom området
 • Hur kan alla elever nå sina mål?
 • Senaste forskningen om effektiva undervisningsmetoder för barn med olika förutsättningar
 • Flerspråkighet som möjlighet i klassrummet
Boka din plats här! Pris: 1995 kr ex. moms

När? Måndagen den 1 oktober 2018. Kl 09.00 - 16.30
Var? Markeliussalen hos Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm. 

Välkommen på föreläsning med David Mitchell och Jim Cummins


I en skola som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper alla elever att nå sina mål. Nu kommer två av världens ledande forskare på området till Sverige för att staka ut vägen mot en likvärdig skola.

Välkommen till en heldag där du som pedagog får konkreta verktyg att använda i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, samt bästa tillgängliga vetenskapliga bevis för hur elevers lärande främjas. 

”Ökande mångfald skapar flera uppenbara utmaningar för skolor, men erbjuder också möjligheter för pedagoger att i grunden förändra livschanserna för unga människor och deras familjer. /…/ Genom att hjälpa unga människor att lyckas - trots svårigheten att lära sig ett nytt språk och anpassa sig till en ny kultur - bidrar pedagoger också till långsiktigt sunda samhällen.”
– Jim Cummins

Pris: 1995 kr ex. moms (faktura eller kortbetalning)
Reservera din plats här
Enklare lunch och eftermiddagsfika ingår i priset. Författarnas böcker finns att köpa på plats. 

PROGRAM

Förmiddag: Inkluderande undervisning för unika elever 

Med David Mitchell

Inkluderande undervisning är anpassad efter elevernas förmågor, intressen, värderingar och erfarenheter – och deras behov av att knyta an till sina kamrater i all deras mångfald. 

Ur föreläsningen:

 • Den allra senaste forskningen om effektiva undervisningsmetoder för barn med olika förutsättningar.
 • Hur kan man röra sig mot en individualisering/personalisering av undervisningen? Med utgångspunkten att varje elev är unik.
 • Det komplexa inbördes förhållandet mellan många olika faktorer, som individuella förutsättningar och erfarenheter, genus, sexuell orientering, ålder, funktionsnedsättning, familjesituation, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund eller socioekonomisk status.
 • Hur gör man sig av med strategier som inte fungerar?


Eftermiddag: Klassrummet – ett flerspråkigt utrymme 

Med Jim Cummins

Hur du som lärare kan börja praktisera ett flerspråkigt klassrum och därigenom påskynda elevernas läs- och skrivutveckling, fördjupa elevernas förståelse av ämnesinnehållet och samtidigt ta tillvara på kunskaperna i förstaspråket. 

Ur föreläsningen: 

 • Exempel på övningar och stöttor (scaffolding) att testa tillsammans med dina elever
 • Vikten av att bekräfta elevens identitet och koppla ämnesinnehållet till elevernas liv och erfarenheter
 • Undervisning i "utmaningszonen", med fokus på elevens potentiella prestationer

Om David

David Mitchell är adjungerad professor vid University of Canterbury i Christchurch i Nya Zeeland. Mitchell är ledande forskare inom inkludering och anlitas som sakkunnig i ett flertal internationella sammanhang. Föreläsningen utgår från David Mitchells senaste bok The Ecology of Inclusive Education (Routledge 2018, ännu ej översatt till svenska), samt Inkludering i skolan (2015) och Mångfald i skolan (2017). Mer om David

Om Jim

Jim Cummins är världens ledande forskare om flerspråkiga elever. Cummins är professor emeritus vid University of Toronto i Kanada, samt adjungerad professor vid Åbo Akademi i Finland. Hans första bok på svenska, Flerspråkiga elever (2018), är specialskriven för att visa på samband mellan svenska förhållanden och internationell erfarenhet och forskning. Boken speglar de stora trender som framgår av den internationella litteraturen om flerspråkiga elever, men även svenska förhållanden och forskning bedriven i Sverige. Mer om Jim

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi