Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft?

Förskoleklass – årskurs 3
3 december 2018 kl 14:30

Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft? Förskoleklass – årskurs 3

  • Begreppet Aktiv läskraft – från teori till praktik
  • Klassrumsmodeller att testa tillsammans med dina elever
  • Digitala resurser i läs- och skrivundervisningen
  • Boken säljs till specialpris på plats
Boka din plats här! Pris: 825 kr exkl. moms

När? Måndagen den 3 december 2018. Kl 14.30 - 17.30
Var? Markeliussalen hos Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm. 

Välkommen på eftermiddagsföreläsning med Barbro Westlund 

Barbro Westlund tar oss med på en spännande resa, från åren med klassrumspraktik till sin nuvarande roll som läsforskare och lärarutbildare.

Med utgångspunkt i aktuell läsinlärnings- och läsförståelseforskning förtydligas innebörden av att skolans undervisning ska vila på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. Vad betyder det i praktiken?

  • Vilka läs- och skrivproblem kan uppstå och hur kan de förebyggas?

  • Hur kan redan goda läsare och skribenter kan få stöd i att utvecklas ytterligare?

Föreläsningen riktar sig till dig som är lärare i förskoleklass – årskurs 3, inklusive fritidshemmets personal.

Mer information och programmet i sin helhet finns här.

Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet, samt forskar i ämnen som språkutveckling, läs- och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Läs mer om Barbro här.

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi