Pedagogikscenen

26-29 september 2019
26 - 29 september
Datum: 26-29 september Plats: C05:21 Bokmässan i Göteborg Till Bokmässans webbsida

Pedagogikscenen är en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus. Scenen är ett samarbete mellan Natur & Kultur, Lärarförbundet, Lärarförlaget och Studentlitteratur. Den ligger i C-hallen och kräver inga särskilda seminariebiljetter utöver entrébiljett till Bokmässan.  Varmt välkommen! 

TORSDAG 26/9 2019

10.00-10.20
Invigning av Pedagogikscenen. Allt börjar med en bra lärare. 

10.30-10.50
Undervisning i förskolan. Att skapa lärande undervisningsmiljöer.
Ann S. Pihlgren i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
11.00-11.20
Digitala verktyg och förhållningssätt i förskolan.
Anna Thoresson i samtal med Lena Vestlin.
11.30-11.50
Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning.
Patricia Diaz i samtal med Sigrid Ekblad. 
12.00-12.20
Barnens egna teman. 
Elisabeth Wiersma Larsson i samtal med Jenny Lindblad. 
12.30-12.50
En jämställd skola. Från #metoo till organiserad skolutveckling.
Mia Heikkilä i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
13.00-13.20
Allt börjar med en bra lärare.
Christina Öst i samtal med en lärare. 
13.30-13.50
Värdeskapande lärande.
Maria Wiman i samtal med Jenny Lindblad. 
14.00-14.20
Pedagogikens pionjärer. 
Katarina Bjärvall i samtal med Helena Reistad. 
14.30-14.50
Hur förstelärarreformer stärker lärarprofessionen.
Johan Alvehus i samtal med Sigrid Ekblad. 
15.00-15.20
Tydliggörande pedagogik och beteendeproblem i förskolan.
Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
15.30-15.50
Fysisk lärmiljö – för trygghet, arbetsro och lärande.
Malin Valsö och Frida Malmgren i samtal med Susanna Magnusson. 
15.50-16.20
Lönecoachning med Lärarförbundets representant Eva Persson.

 

FREDAG 27/9 2019

10.00-10.20
Lärarens återkomst? Professor Jonas Linderoth i samtal med Lisa Heino om lärarutbildningen. 
10.30-10.50
Värdeskapande lärande.
Maria Wiman i samtal med Jenny Lindblad. 
11.00-11.20
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Att följa styrdokument och sin egen vision.
Susanne Kjällander i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
11.30-11.50
Digitala verktyg och förhållningssätt i förskolan.
Anna Thoresson i samtal med Lena Vestlin.
12.00-12.20
Konfliktkunskap för lärare. 
Ann S. Pihlgren i samtal med Sigrid Ekblad. 
12.30-12.50
Fakta, fejk och fiktion. Om källkritk och digital kompetens i undervisningen.
Thomas Nygren i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
13.00-13.20
Pedagogikens pionjärer.
Katarina Bjärvall i samtal med Helena Reistad. 
13.30-13.50
Allt börjar med en bra lärare.
Christina Öst i samtal med en lärare. 
14.00-14.20
Samspelets psykologi i förskolan. 
Jenny Jakobsson Lundin i samtal med Lena Vestlin. 
14.30-14.50
Nytorpsmodellen för att hjälpa elever med skolfrånvaro. 
Anna Borg och Gunilla Carlsson Kendall i samtal med Sigrid Ekblad. 
15.00-15.20
Den synliga förskolan.
Martina Lundström i samtal med Jenny Lindblad. 
15.30-15.50
Undervisning i förskolan. Att skapa lärande undervisningsmiljöer.
Ann S. Pihlgren i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
16.00-16.20
Lönecoachning med Lärarförbundets representant Eva Persson.

 

LÖRDAG 28/9 2019

10.00-10.20
Allt börjar med en bra lärare
Lisa Heino i samtal med en gäst. 
10.30-10.50
Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Att följa styrdokument och sin egen vision. 
Susanne Kjällander i samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy.
11.00-11.20
Den synliga förskolan.
Martina Lundström i samtal med Jenny Lindblad. 
11.30-11.50
Vilken betydelse har medias skildring av skolan? 
Lisa Heino i samtal med skolreportern Emma Leijnse.
12.00-12.20
Vad är Skolan i Bild och Lärarstiftelsen? 
Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén presenterar. 
12.30-12.50
Samspelets psykologi i förskolan.
Jenny Jakobsson Lundin i samtal med Lena Vestlin. 
13.00-13.20
Men all denna bedömning – ska vi inte undervisa? 
Lisa Heino i samtal med Anna Karlefjärd.
14.00-14.20
Vikten av det omätbara i skolan.
Lisa Heino i samtal med Jonna Bornemark. 
15.00-15.20
Lönecoachning med Lärarförbundets representant Eva Persson. 
16.00-16.20
Lönecoachning med Lärarförbundets representant Eva Persson. 

 

SÖNDAG 29/9 2019

10.00-10.20
Skrivbordspedagogen. 
Lisa Heino i samtal med Roberth Nordin.
12.00-12.20
Allt börjar med en bra lärare.
Lisa Heino i samtal med illustratören Max Entin. 
12.30-12.50
Skolan i Bild.
Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén presenterar. 
14.00-14.20
Mental träning i skolan.
Lisa Heino i samtal med Matilda Westerman.