Pedagogikscenen

26-29 september 2019
26 september 2019 kl 12:00
Datum: 27–29 september Plats: Bokmässan i Göteborg Till Bokmässans webbsida

Pedagogikscenen är en mötesplats för författarsamtal om pedagogik och utbildning i skola och förskola, med en aktuell bok i fokus. Scenen är ett samarbete mellan Natur & Kultur, Lärarförbundet och Lärarförlaget. Den ligger i C-hallen och kräver inga särskilda seminariebiljetter utöver entrébiljett till Bokmässan.  Ett uppdaterat scenprogram kommer under våren 2019.  

Varmt välkommen! 

Nedan ser du 2018 års prograpunkter. Ett uppdaterat scenprogram för 2019 läggs upp under senare delen av våren 2019.

TORSDAG 27/9 2018

12.10-12.20
Invigning av Pedagogikscenen.

12.20-12.40
Att leda från mitten. Karin Rönnerman, samtalsledare Gertrud Svensén.

13.00-13.20
Att överleva dagen – om lärares villkor. Per Kornhall, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy.

13.40-14.00
Fritidspedagogiskt lärande. Jonas Wallman, samtalsledare Helena Ingvarsdotter.

14.20-14.40
Lågaffektivt bemötande i pedagogisk verksamhet. Bo Hejlskov Elvén, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy.

15.00-15.20
Leda och lära tillsammans. Ann-Charlotte Jönsson & Malin Rydhög, samtalsledare Jenny Lindblad. 

15.40-16.00
Katederundervisning – reaktionärt eller revolutionärt? Jonas Lineroth, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

16.20-16.40
Att leda från mitten. Karin Rönnerman, samtalsledare Gertrud Svensén.

FREDAG 28/9 2018

10.40-11.00
Effektiv undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Jim Cummins, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

11.20-11.40
Leda och lära tillsammans, Ann-Charlotte Jönsson & Malin Rydhög, samtalsledare Jenny Lindblad. 

12.00-12.20
Att överleva dagen – om lärares villkor. Per Kornhall, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

12.40-13.00
Fritidspedagogiskt lärande. Jonas Wallman, samtalsledare Helena Ingvarsdotter. 

13.20-13.40
Hjärnforskningens betydelse i klassrummet. Alva Appelgren, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy

14.00-14.20
Skolan i en digital omvärld, Anders Thoresson, samtalsledare Örjan Björklund. 

14.40-15.00
Att motverka rasism i förskolan och skolan. Emma Arneback & Jan Jämte, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

15.20-15.40
Slöjd i en digital skola. Martina Rylander Lundström, samtalsledare Helena Ingvarsdotter. 

16.00-16.20
Hur skapar vi livslång lust att lära? Cristina Robertson, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

LÖRDAG 29/9 2018

10.00-10.20
Hur skapar vi livslång lust att lära? Cristina Robertson, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

10.40-11.00
Slöjd i en digital skola. Martina Rylander Lundström, samtalsledare Helena Ingvarsdotter. 

11.20-11.40
Att motverka rasism i förskolan och skolan. Emma Arneback & Jan Jämte, samtalsledare Niklas Gårdfeldt Leavy. 

12.00-12.20
Skolan i en digital omvärld. Anders Thoresson, samtalsledare Örjan Björklund.